Now showing items 21-35 of 35

 • Polyfunkční objekt 

  Zogata, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Polyfunkční objekt“ dle náležitostí příslušných norem a předpisů. Novostavba se nachází na parcele č. 2636/5 v rovinatém terénu v ...
 • Polyfunkční objekt 

  Lauko, Marek
  Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dokumentácie pre prevedenie stavby. Objekt je čiastočne podpivničený a z hľadiska stavebnej fyziky je navrhnutý ako budova s takmer nulovou spotrebou energie. Pre účely práce je ...
 • Polyfunkční objekt 

  Doležal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace provádění stavby polyfunkčního domu. Objekt je samostatně stojící, má tři nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je zděný. Střecha objektu je plochá a ...
 • Polyfunkční objekt Litomyšl 

  Kovář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu, umístěného mezi ulicemi Havlíčkova a F. Vognera v návaznosti na stávající budovu ve městě Litomyšl. Stavební pozemek je mírně svažitý, v zadní části přechází do ...
 • Polyfunkční objekt Pardubice 

  Dvořáková, Jana
  Jedná se o návrh polyfunkčního domu v Pardubicích, který obsahuje 3 funkce: funkce kavárny, administrativy a bydlení. Budova je čtyřpodlažní, nepodsklepená a má plochou střechu. Stavba je navržena jako skeletový konstrukční ...
 • Pošta 

  Kušnir, Jakub
  Predmetom tejto diplomovej práce je navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu novej budovy pošty. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Lesná a parcelné čísla pozemku sú 1344/1, 1344/3, 1344/4 a 1345. Budova sa ...
 • Rekonstrukce objektu bazénu ZŠ Pastviny 

  Říhová, Petra
  Předložená diplomová práce má za cíl vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o rekonstrukci objektu bazénu ZŠ Pastviny. Základní škola je situována na území Jihomoravského kraje v Brně. Diplomová práce ...
 • Resort Orlík 

  Pavelka, Šimon Václav
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení staveb Resortu Orlík. Objekty jsou samostatně stojící a jsou zasazeny do mírně svažitého terénu v katastrálním území Kožlí u Orlíka. Hlavní ...
 • Sportovně relaxační areál 

  Kainar, Martin
  V tejto práci sa spracováva komplexná dokumentácia pre vyhotovenie nového športovo relaxačného areálu v meste Uherský ostroh. Návrh kladie dôraz na dispozičné a architektonické riešenie, pričom zohľadňuje technické ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Červená, Hana
  Předmětem této diplomové práce je návrh projektové dokumentace sportovně relaxačního centra v Holešově. Budova se skládá ze dvou nadzemních podlaží a suterénu, kde jsou situovány převážně místnosti pro sportovní aktivity, ...
 • Sportovní centrum 

  Florek, Jozef
  Projekt rieši stavebne technickú časť novostavby športového centra, určenú pre šport a rekreáciu o maximálnej prevádzkovej kapacite 120 ľudí. Je situovaný v športovom areáli obce Zákamenné na rovinatom pozemku s rozlohou ...
 • Sportovní centrum 

  Drápalová, Petra
  Jedná se o samostatně stojící sportovní centrum. Budova leží v obci Jiříkovice, v okrese Brno -venkov. Toto sportovní centrum má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je založen na základových pasech z ...
 • Ubytovací zařízení 

  Šindlář, Josef
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektu pro provádění stavby ubytovacího zařízení s podsklepením. Objekt je zasazen do blízkosti historického centra města Ostrava. Budova spadá do 4hvězdičková kategorie ubytovacích ...
 • Zázemí fotbalového klubu 

  Stuchlík, Jan
  Téma diplomové práce je novostavba zázemí fotbalového klubu ve Šternberku. Tato práce ma a cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je navržen v zářezu svahu, je podsklepený, ale k zemině je ...
 • Zázemí sportovního areálu 

  Mach, Daniel
  Tato diplomová práce řeší novostavbu zázemí sportovního areálu ve městě Žďár nad Sázavou na Vysočině a má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Řešená stavba se nachází v blízkosti centra města, ...