Now showing items 21-40 of 40

 • Mýtný systém a jeho vliv na silniční dopravu v České republice 

  Novák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou mýtného systému zavedeného v ČR od roku 2007. První část práce definuje základní pojmy v dopravě a popisuje vývoj, cíle a směřování dopravní politiky Evropské Unie a České ...
 • Osvětlovací technika moderních vozidel a měření dohlednosti na dosvit hlavních světlometů 

  Martínek, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu moderních konstrukcí osvětlovací techniky vozidel na vzdálenosti dohledu a vzdálenosti dosvitu za sníţené viditelnosti. V první časti diplomové práce je uvedena podrobná ...
 • Porovnání jízdních vlastností vozidel 

  Kalábová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdních vlastností osobního automobilu v závislosti na druhu pohonu kol. V úvodní části teoreticky vymezuje základní koncepce osobních automobilů a dále postupy při zjišťování ...
 • Problematika znalecké analýzy jízdy a brzdění vozidla v obecném prostorovém oblouku při rychlostech vyšších než 50 km/h 

  Panáček, Vladimír
  Současný aparát pro technickou analýzu silničních nehod neobsahuje žádné ucelené informace, doporučení či postupy, jakým způsobem komplexně vyřešit analýzu silniční nehody za účasti vozidla vybaveného stabilizačním systémem ...
 • Provoz a údržba vozidel s přeplňovanými motory turbodmychadly 

  Vertaľ, Peter
  Cílem práce je provést měření průběhu teplot na turbodmychadle po zastavení motoru. Měřením chci poukázat na nutnost ponechat motor automobilu po větší zátěži vychladnout na volnoběžné otáčky. Mělo by se tím předejít možným ...
 • Příprava nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 

  Kledus, Robert; Vémola, Aleš; Drochytka, Rostislav (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Příspěvek stručně shrnuje obsah jednání 11. schůze podvýboru ústavně právního výboru pro justici a soudní samosprávu, na které byl projednáván záměr přípravy vládního návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích ...
 • Reálná dopravní situace na Blízkém východě – případová studie 

  Khatib, Nabhan; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2015-08)
  Tento článek se zabývá skutečnou dopravní situací na Blízkém východě, zejména v arabských zemích. Popisuje okolnosti, které způsobují katastrofální situace v dopravě. Na konci tohoto dokumentu jsou předložena doporučení ...
 • Specifické podmínky účasti motocyklů v silničním provozu 

  Suchá, Klára
  Abstrakt Tématem této práce je pojednat o specifických podmínkách účasti motocyklů v silničním provozu. Primárně autor zpracováním statistických dat týkajících se silničních dopravních nehod zjistí nejčastější příčiny ...
 • Specifika dopravních nehod zemědělské techniky 

  Tamáši, Adam
  Diplomová práce se zabývá specifiky dopravních nehod zemědělské techniky. Úvodní část se věnuje definování, co to jsou zemědělská vozidla a jejich stručným charakteristikám. Dále rozebírá specifické technické předpisy pro ...
 • Srovnání analýz dopravní nehodovosti České republiky, Dánska a Švédska 

  Chmelíček, Daniel
  Tato práce se zabývá analýzou dopravní nehodovosti osobních vozidel v České republice, Švédsku a Dánsku. Kromě samotné analýzy, uvedení základních informací a jejich zhodnocení je závěrem uveden i návrh opatření vedoucích ...
 • Technický výklad vybraných pojmů z pravidel silničního provozu 

  Krychtálek, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu a zpracovat technický výklad základních vybraných pojmů z pravidel silničního provozu s cílem zvýšení právní jistoty účastníků silničního provozu a pro potřeby ...
 • Tristní stav znalecké činnosti v ČR v roce 2016 

  Bradáč, Albert; Bradáč, Albert; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  V příspěvku je analyzován současný alarmující tristní stav řízení znalecké činnosti. Díky nově zavedeným sankcím hrozícím znalcům podle poslední novely zákona o znalcích a tlumočnících, a také již 14 let zastaralým ...
 • Události č. 2/2013 

  Novotná, Jana; Dvořák, Petr; Háze, Jiří; Kotulanová, Kateřina; Láčková, Nina; Martinec, Jiří; Nosek, Aleš; Novák, Petr; Novotná, Jana; Skákalová, Alžběta; Štarhová, Iveta; Vémola, Aleš; Vrabel, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013-02-17)
 • Vliv okamžité hmotnosti vozidel na jejich brzdnou dráhu 

  Motl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky brzdění vozidel, a to zejména těžkých užitkových vozidel, s ohledem na jejich okamžitou hmotnost. Uvádí přehled a rozdělení brzdových systémů a funkci brzd včetně schéma ...
 • Vliv prvku pasivní bezpečnosti vozidel při kolizích s chodci 

  Mrázek, Jan
  Práce se zabývá vlivem prvků pasivní bezpečnosti při kolizích s chodci. První část práce je zaměřena na obecné seznámení s prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. V následující části se zabývá konstrukcí a využitím ...
 • Vliv vybraných elektronických systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla 

  Schejbal, Jan
  Předkládaná práce se zabývá vlivem vybraných elektronických systémů podvozků moderních vozidel na jejich jízdní dynamiku. Hlavním cílem této práce je zformulování základní metodiky pro posuzování nehod s vlivem těchto ...
 • Vyhodnocení doplňkové výbavy karoserií vozidel z pohledu legislativy 

  Knebl, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o možnostech doplňkové výbavy karoserií vozidel. Obsahem je teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů dané problematiky včetně legislativních předpisů ...
 • Vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ohledem na jejich konstrukci 

  Pirner, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá tématem vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ohledem na jejich konstrukci. Část zdrojů, ze kterých jsem vycházel při jejím zpracování, pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci ...
 • Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu 

  Coufal, Tomáš; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek je zpracován v návaznosti na článek Mechanika čelního nárazu z konference ExFoS (Expert Forensic Science) 2010 a zabývá zpomalením působícím na posádku uvnitř vozidla při čelním nárazu. Vysvětlen je princip získání ...
 • Zpracování vybrané terminologie při analýze silničních nehod 

  Tokař, Stanislav
  Práce se zabývá problematikou terminologie užívané v soudně-inženýrské praxi při analýze silničních nehod (ASN). Jedná se o definování pojmů popisujících specifické znalecké zkoumání v oblasti ASN jakými jsou možnost ...