Now showing items 21-26 of 26

 • Podrobný urbanistický návrh využití území Sportovní, Drobného, Tř. gen. Píky, Porgesova 

  Polonyankina, Natalia
  Vzhledem k různorodé okolní zástavbě a umístění izolovaných rozsáhlých objektů se nabízelo řešení koncepce po etapách. V jižní části byly navrženy nové halové objekty se sportovišti, které mají v této oblasti dlouhou ...
 • Středoevropské forum Olomouc 

  Machát, Jan
  Nový objekt Středoevropského fora Olomouc je svým pojetím řešen jako přístavba ke stávajícímu objektu Muzea umění Olomouc a vyplňuje prostor stávající parcely přiléhající k objektu ze západní strany. Budova v sobě integruje ...
 • Středoevropské forum Olomouc 

  Jacečko, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výstavbou budovy Středoevropského fóra v proluce na ulici Denisova v Olomouci. Novostavba SEFO přímo navazuje na stávající objekt Muzea umění olomouc a je uvnitř městské památkové rezervace. Nový ...
 • Vliv typologického uspořádání na energetickou náročnost objektu 

  Velek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Tématem mé doktorské práce je bydlení a ubytování studentů vysokých škol po dobu jejich studií a jejich přínos pro danou lokalitu – ať už se jedná o čtvrť, město nebo region. Jde o určitou mezifázi, „přechodovou dobu“ u ...
 • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

  Nováková, Petra
  VOLNOČASOVÉ CENTRUM NA POMEZÍ DVOU ÚZEMNÍCH CELKŮ. ŘEKA SVRATKA JAKO HRANICE, ŘEKA SVRATKA JAKO SPOJNICE. NÁVRH OBJEKTU A URBANISTICKÉ STRUKTURY VYCHÁZEJÍCÍ Z MORFOLOGIE ŘEKY A VIZUÁLNÍ SPOJNICE BŘEHU BYSTRCE A KNÍNIČEK. ...
 • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

  Lišková, Pavlína
  Urbanistická struktura navržené zástavby má vytvořit nové centrum služeb, volného času, plochy pro bydlení a vzájemně propojit dvě části města. Volnočasové centrum orientované na pohyb a vzdělání se nachází na hranici ...