Now showing items 21-40 of 89

 • Modelování mechatronické soustavy s poddajnými členy 

  Kšica, Filip
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním mechatronické soustavy s poddajnými tělesy v prostředí ADAMS a Matlab/Simulink. První část práce je věnována souhrnu dostupných metod modelování mechatronické soustavy s poddajnými ...
 • Modernizace řízení dvojosého manipulátoru 

  Mejzlík, Jiří
  Bakalářská práce řeší modernizaci řízení dvouosého manipulátoru, který je součástí galvanizační linky. V úvodní části je popsáno původní řešení se zhodnocením aktuálního stavu a specifikace požadavků na modernizaci zařízení. ...
 • Nasazení pokročilých kompenzací na stroji MCV 754 QUICK 

  Andrýsek, Jakub
  Tato práce je zaměřena na softwarové kompenzace geometrických a volumetrických chyb. Jsou zde popsány měřicí přístroje vhodné pro měření geometrických a volumetrických chyb obráběcích strojů. Dále jsou zde popsány řídicí ...
 • Návrh a realizace řízení Tribometru 

  Janík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro tribologickou soustavu. S požadavkem vytvoření uživatelského prostředí pro zadání programu řízení pro daný experiment. Program je prováděn v určeném sledu a z ...
 • Návrh digitálního dvojčete CNC obráběcího stroje 

  Staněk, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu digitálních dvojčat obráběcích strojů a aplikací navržených postupů na případové studii – digitálním dvojčeti obráběcího stroje MCV 754 Quick. Úvodní část diplomové práce ...
 • Návrh elektromagnetu pro manipulaci s břemenem 

  Mišún, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout elektro-permanentní magnetický koncový efektor pro robotický manipulátor, umožňující manipulaci převážně s plechovými díly o malé tloušťce. Práce je rozdělena do několika částí. Na ...
 • Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu 

  Mejzlík, Jiří
  Cílem práce je navrhnout jednoúčelový stroj určený k měření průhybu. V textu jsou popsána tři možná řešení navrhovaného stroje, u každého z nich je vypočten výrobní takt stroje a stanoveny přibližné cenové náklady. Výsledné ...
 • Návrh koncepce elektromagnetického tlumiče 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických tlmičov a ich návrhu. Porovnáva niekoľko rôznych technických riešení. Je spracovaná základná štruktúra tlmiča a prvotný návrh jednotlivých parametrov vychádzajúci z ...
 • Návrh laboratorního drtiče nerostných surovin 

  Staněk, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je návrh laboratorního drtiče nerostných surovin. Tato práce je zaměřena na rešerši možných typů strojních zařízení pro zdrobňovací proces, přehled dostupných drtičů na tuzemském a zahraničním ...
 • Návrh malé stolní kotoučové pily 

  Krajča, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit konstrukční řešení malé stolní kotoučové pily pro poloprofesionální účely. Nejprve je provedena důkladná analýza problematiky stolních kotoučových pil obecně. Další část je ...
 • Návrh podavače pro orientaci dílců 

  Balek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukčně navrhnout zařízení, které bude orientovat a podávat zadané součásti. První část práce je zaměřena na systémovou rešerši současného stavu této problematiky. Následuje návrh vhodných ...
 • Návrh projektu pracoviště s kolaborativním robotem v kontextu Průmyslu 4.0 

  Kuba, Gabriel
  Diplomová práca sa zaoberá Priemyslom 4.0, kde sa postupne rozoberajú všetky podstatné elementy Priemyslu 4.0. Dalej sú popísané kolaboratívne roboty a ich špecifikácie a následne na to, je zobrazený trh s týmito robotmi. ...
 • Návrh propojení a programových modulů pro řízení robotické buňky pro zakládání dílů 

  Fursov, Ihor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem propojení programových modulů, pro řízení robotické buňky pro zakládání dílů. Vypracována rešerše se zabývá komunikačními protokoly používanými v průmyslu. Dále je proveden rozbor ...
 • Návrh přídavného frézovacího zařízení pro CNC Masturn MT54 

  Petrych, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přídavného frézovacího vřetena k CNC soustruhu MASTURN MT54. První část obsahuje důkladnou analýzu problematiky frézovacích vřeten. Další část se zabývá popisem jednotlivých ...
 • Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou 

  Musil, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována ...
 • Návrh rozšíření 3D frézky na 3D tiskárnu 

  Halamíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá přestavbou gravírovací frézky na 3D tiskárnu. V první části se práce zabývá možnými technologiemi 3D tisku a možností jejich využití u přestavby. Dále jsou popsány a vybrány vhodné součásti pro přestavbu. ...
 • Návrh řídicího systému experimentální sladovny 

  Pochylý, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického systému řízení provozně experimentální sladovny. První část se věnuje obecnému popisu všech výrobních etap sladování a stručné charakteristice Výzkumného ústavu pivovarnictví ...
 • Návrh řídicího systému pásového dopravníku 

  Lauko, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadiacej aplikácie pásového dopravníka. Riadiaca aplikácia je navrhnutá a vytvorená v prostredí LabVIEW. Aplikácia využíva strojové videnie na získanie informácií o stave dopravníka ...
 • Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru 

  Roun, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řídicího systému pneumatického manipulátoru. Rešeršní část práce popisuje současné možnosti pneumatických prvků pro řízení a polohování pneumatických sestav. Praktická část popisuje ...
 • Návrh řídicího systému standu pro testování odměřovacích senzorů 

  Lička, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího programu testovacího standu pro měření lineárních senzorů. Rešeršní část je zaměřena na senzory, které se dají použít u obráběcích strojů a na prostředky pro automatizaci. ...