Now showing items 21-40 of 58

 • Mateřská škola 

  Zlesáková, Aneta
  Cílem diplomové práce je navrhnout projektovou dokumentaci mateřské školy ve fázi pro provádění staveb. Úkolem bylo navrhnout nejvhodnější řešení všech stavebních konstrukcí z hlediska na stavebně konstrukčního a tepelně ...
 • Mateřská škola 

  Jílková, Kateřina
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení novostavby mateřské školy. Objekt je navržen jako zděný z vápenopískových tvárnic Sendwix, založený na základových pasech. Obvodové zdivo je zatepleno z ...
 • Mateřská škola v Novém Jičíně 

  Stančík, Adam
  Jednopodlažní objekt mateřské školy v Novém Jičíně s plochou vegetační střechou. Objekt se nachází na rovinném pozemku. Mateřská škola je nepravidelného tvaru připomínající písmene C. Konce objektu jsou propojeny spojovacím ...
 • Mateřská škola, Králíky 

  Kandráčová, Miroslava
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby mateřské školy ve městě Králíky. Stavba je členěna do dvou částí – část mateřské školy a část hospodářská. ...
 • Návrh opatření pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin 

  Julinová, Patricie
  Diplomová práce se zabývá opatřením pro snížení energetické náročnosti prodejny potravin. Modelová prodejna potravin je energeticky vyhodnocena dle doporučených hodnot norem a dle skutečných spotřeb. Hodnoty jsou porovnány. ...
 • Nízkoenergetické řadové rodinné domy, Okříšky 

  Pilinszki, Martin
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh řadových rodinných domů, které se nachází v městysu Okříšky (kraj Vysočina), na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním územní Okříšky (709778). ...
 • Novostavba administrativní budovy v Blansku 

  Zouhar, Martin
  Řešením diplomové práce je novostavba administrativní budovy v Blansku. Budova má sloužit jako pobočka české pojišťovny. Tento objekt je umístěný na konkrétním pozemku, který jasně limitoval možnosti stavby. Administrativní ...
 • Problematika nádržkových splachovačů z pohledu tepelně vlhkostního 

  Vlach, František; Gabzdyl, Milan; Deutsch, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The current theme of civil engineering is energy saving building and wholesomeness of internal spaces. This article deals with illustration the thermal processes in the tank flush. Part of the text contain measurement that ...
 • Retenční vlastnosti šikmé zelené střechy 

  Pavela, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu skladby a sklonu šikmé vegetační střechy na retenční vlastnosti. V praktické části je provedena série měření retenčních vlastností na čtyřech zkušebních modelech. Testování ...
 • Rodinný dům 

  Stehlíková, Barbora
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Ten je navržen na mírně svažitém pozemku v klidné okrajové části Frenštátu pod Radhoštěm. Objekt je obdélníkového půdorysu, nepodsklepený a má dvě podlaží. Je součástí ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím ve Zdibech. 

  Klečková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá projektem polyfunkčního rodinného domu s kadeřnictvím ve Zdibech. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. V domě se nachází dvě bytové jednotky a v prvním nadzemním podlaží ...
 • Rodinný dům s kavárnou v Liberci 

  Rajdlová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá projektem polyfunkčního rodinného domu s kavárnou v Liberci. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. V domě se nachází dvě bytové jednotky a v prvním nadzemním podlaží ...
 • Rodinný dům s vinárnou ve Vrbici 

  Zálešák, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu dvougeneračního rodinného domu s vinárnou ve Vrbici. Stavba leží ve svažitém terénu. Objekt je zcela podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Druhé nadzemní podlaží je řešeno ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří ve Vyškově 

  Dubská, Petra
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a projektovou dokumentáciou rodinného domu s advokátskou kanceláriou vo Vyškove. Objekt má tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničený. Strecha objektu je navrhnutá ako plochá. ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím v Chomutově 

  Durecová, Martina
  Předmětem této bakalářské práce jsou návrh a projektová dokumentace rodinného domu s kadeřnictvím a dvěma bytovými jednotkami v Chomutově. Budova se skládá ze tří nadzemních podlaží a suterénu. Kromě vlastního projektu je ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím ve Velkých Opatovicích 

  Hladil, Vlastimil
  Tato bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby třípodlažního, částečně podsklepeného, rodinného domu s kadeřnictvím ve Velkých Opatovicích. Objekt je navržen v mírně svažitém terénu. ...
 • Rodinný dům s kavárnou v Březí u Mikulova 

  Hrnčířová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s kavárnou v Březí u Mikulova. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní dům. Objekt má atypický tvar a je zastřešen dvěma pultovými střechami. V objektu se nachází ...
 • Rodinný dům s kosmetickým salonem v Doksech u Kladna 

  Dudková, Jana
  Projektová dokumentace řeší rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami a kosmetickým salonem v Doksech u Kladna. Rodinný dům je částečně podsklepený a má tři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží je situován kosmetický ...
 • Rodinný dům s obchodem v Moravských Budějovicích 

  Klušák, Tomáš
  Bakalářská práce je projekt vícepodlažního polyfunkčního rodinného domu s obchodem v Moravských Budějovicích. Dům je určen pro bydlení dvou čtyřčlenných rodin. Obsluha obchodu nemusí být zajištěna obyvateli domu. Hlavní ...
 • Rodinný dům s optikou v Ružomberoku 

  Dvorská, Dominika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom rodinného domu s optikou v Ružomberku. Objekt je čiastočne podpivničený. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza predajňa optiky, tento priestor má bezbariérový vstup. 1NP ponúka aj ...