Now showing items 21-40 of 48

 • Model dolních končetin kráčejícího robota 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, ...
 • Model majáku s fotovoltaickým napájením 

  Dvořák, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s principem fotovoltaického jevu a fotovoltaických panelů a následně na tyto témata provést teoretický rozbor. V druhé části projektu je úkolem provést teoretický návrh modelu majáku a s ...
 • Model průmyslového robotického ramene 

  Sobota, David
  Práce se zabývá problematikou průmyslových robotických ramen, jejich konstrukcí, řízením i rolí v konceptu Průmysl 4.0. Popisuje proces vývoje a následné realizace modelu průmyslového ramene pomocí technologie 3D tisku. ...
 • Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM 

  Langer, Lukáš
  Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů v programu ANSYS Fluent. Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také ...
 • Modelování magnetohydrodynamických jevů 

  Mačák, Martin
  Teoretická časť práce je venovaná teoretickým základom problematiky vedenia elektrického prúdu v tekutinách a metodike výpočtu magnetohydrodynamických javov. V rámci experimentálnej časti boli vytvorené výpočtové moduly ...
 • Multifunkční modulární 3D FDM tiskárna 

  Indra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou 3D tiskáren, jejich rozdělení dle principu funkce a jejich konstrukcí. U FDM tiskáren jsou kromě tiskových materiálů uvedeny druhy pohybových systémů použitelných pro FDM 3D tisk a je ...
 • Návrh 3D tiskárny typu delta pi s temperovanou podložkou s využitím systémů CAE 

  Koudela, Ondřej
  Předložená diplomová práce se věnuje tématice 3D tisku s využitím nekomerčních 3D tiskáren typu RepRap. V této práci je stručně popsán vývoj trendů nekomerčních RepRap tiskáren, teorie FDM tisku s rozborem a s porovnáním ...
 • Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS 

  Gerják, Rastislav
  V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, ...
 • Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO 

  Němec, Radek
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, ...
 • Návrh řídicí elektroniky 3D tiskárny 

  Grossmann, David
  Baklářská práce se zabývá řešením elektroniky pro 3D tiskárnu projektu RepRap. V teoretické části je obecně popsána technologie 3D tisku, materiály, které se při tisku používají. Největší část práce je věnována návrhu ...
 • Návrh řízení a konstrukce robotické ruky 

  Sobota, David
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky včetně programu pro desku řízení a PC aplikací pro objektové programování. Řeší, jak vhodně propojit počítač s deskou a jak vytvořit grafické rozhraní pro programování ...
 • Návrh scintilačního detektoru s jednou clonkou pro enviromentální elektronový rastrovací mikroskop 

  Přichystal, Vít
  Práce se věnuje návrhu scintilačního detektoru s jednou clonkou pro enviromentální rastrovací elektronový mikroskop. Na začátku práce je úvod do mikroskopie. Dále je práce zaměřena na popis EREM (ESEM) mikroskopu a ...
 • A New Method for 2D Materials Properties Modulation by Controlled Induced Mechanical Strain 

  Gablech, Imrich; Pekárek, Jan; Klempa, Jaroslav; Vyroubal, Petr; Svatoš, Vojtěch; Neužil, Pavel (MDPI, 2018-12-07)
  This paper proposes a new method for characterization of 2D materials under the precisely specified conditions. It is achieved by integration of a 2D material as a field effect transistors structures with a piezoelectric ...
 • Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení 

  Novotný, Jakub
  Tato práce je zaměřena na lithium-iontové akumulátory obecně a na jejich možnosti modelování v systému ANSYS Fluent. V práci jsou popsány jednotlivé výhody a nevýhody lithium-iontových akumulátorů. Dále jsou zde popsány ...
 • Optimalizace chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systémů CAE 

  Sodomka, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systému CAE. V teoretické části této práce se pojednává o problematice fotovoltaiky jako takové se zaměřením na koncentrátorové ...
 • Optimalizace tvaru čerpání diferenciálně čerpané komory pro novou koncepci elektronového mikroskopu 

  Polách, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektronové mikroskopie především environmentální elektronovou mikroskopií. Hlavním úkolem práce bude návrh optimálního tvaru diferenciálně čerpané komory, oddělující tlakový rozdíl ...
 • Realizace automatizovaného pracoviště výrobní linky 

  Pecha, Václav
  Práce se věnuje problematice automatizování výrobního procesu pracoviště pro kování kovových dílů za tepla pro konkrétního zákazníka ve specifickém prostředí. V úvodu je proveden rozbor problematiky průmyslu čtvrté průmyslové ...
 • Řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry Pi 

  Lokajíček, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možností řešení ovládání 3D tiskárny typu RepRap pomocí mikropočítače Raspberry Pi. V teoretické části je provedena rešerše teorie o 3D tisku orientovaná na 3D tiskárnu na ústavu ...
 • Řízení robotické ruky pomocí virtuální reality 

  Sláma, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možností řešení řízení robotické ruky pomocí virtuální reality. K realizaci je využita protetická ruka z projektu InMoov. Práce popisuje základní výrobní principy 3D tisku a zabývá se materiály ...
 • Simulace přestupu tepla v nízkonapěťovém rozváděči MNS 

  Czudek, Aleš
  Obsahem práce je diagnostika teplotního pole průmyslových rozváděčů nízkého napětí. Místa vzniku, proudění a odvod tepla jsou důležitými aspekty při návrhu rozváděče, zejména z pohledu správného rozvržení přístrojů. Správnost ...