Now showing items 21-38 of 38

 • Rezervační a ubytovací systém v Ruby on Rails 

  Hovad, Josef
  Práce je zaměřena na webové informační systémy. Především na použití inženýrských postupů při jejich návrhu a na použití moderních technologií při jejich vývoji, což je demonstrováno na systému zajišťujícím rezervaci ...
 • Rozhraní webových služeb 

  Kubát, David
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou architektury orientované na služby a její reálnou reprezentací webovými službami. Pochopit principy jejich činnosti, vzniku, komunikace a způsoby, jakými ...
 • Rozšiřitelný informační systém sdružení SDC s vícevrstvou architekturou 

  Vrážel, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému se snadnou rozšiřitelností jednotlivých části systému s využitím třívrstvé architektury a návrhového vzoru Model-view-controller. Systém ...
 • Skladový systém menší firmy 

  Hezoučký, Ladislav
  Práce je zaměřena na problematiku skladového systému menší firmy. Cílem je vytvořit funkční systém, který umožní zachytit podstatu operací na skladu ( příjmu a výdeje zboží, vystavení objednávek na zboží, vystavení faktur ...
 • Software pro podporu webhostingu 

  Hula, Miroslav
  Cílem práce je vytvořit software pro podporu webhostingu, což znamená,  vytvořit systém umožňující uživatelům si vytvářet vlastní subdomény v doméně, vyžívat emailové služby, vytvářet zabezpečení přístupu k FTP serveru a  ...
 • Softwarová podpora obecní knihovny 

  Morcinek, Petr
  Cílem mé práce je vytvoření plně funkční softwarové podpory pro obecní knihovnu v Petrovicích u Karviné, a to formou informačního systému, který bude splňovat všechny požadavky na ni kladené. Tento systém by měl poskytovat ...
 • Symbian S60 

  Pokorný, Jan
  Symbian OS spolu se svými nadstavbami (uživatelské rozhraní a sada aplikací) tvoří softwarovou základnu pro mobilní telefony kategorie smartphone. Příkladem budiž platforma S60, jíž se zaobírá tato práce. Významná část je ...
 • Systém pro podporu řízení workflow 

  Slobodník, Tomáš
  Práce se věnuje návrhu a implementaci služby procesního řízení a pojednává o jazyce XPDL, sloužícímu k uchování a přenosu procesních definic, na kterém je tato služba založena. Text obsahuje praktickou ukázku funkce.
 • Systém pro podporu řízení workflow 

  Soukup, Zdeněk
  Práce pojednává o procesním řízení, jeho výhodách a moderních technologiích pro jeho podporu. Vyvinutá aplikace, která je předmětem této práce, slouží k vizuálnímu modelování procesů podle standardu bpmn a jejich ukládání ...
 • Transformace modelů byznys procesů 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato práce se zabývá studiem byznys procesů, možnostmi jejich modelování a zejména využití notace BPMN při jejich modelování. Dále se zde dočtete o možnosti jejich reprezentace v textové formě pomocí rozšiřujícího značkovacího ...
 • Transformace webových aplikací na webové služby 

  Zámečník, Miroslav
  V současně době se web ubírá směrem k možnosti automatizovat chování uživatelů webových aplikací. Přidání sémantiky a vytvoření rozhraní webové služby jsou hlavní cesty ke splnění tohoto uživatelského komfortu. Tato cesta, ...
 • Transformace WWW stránek na webové služby 

  Klement, Jan
  Předmětem této práce bylo seznámit se s webovými aplikacemi, pochopit jejich architekturu a způsob komunikace a srovnat použití webových aplikací s použitím webových služeb. Webové služby umožňují hromadné zasílání a ...
 • Úložiště Gentoo Portage jako souborový systém založený na relační databázi 

  Štulpa, Adam
  Práce ze zabývá implementací programu, který pomocí knihovny FUSE dokáže zpřístupnit data v relační databázi jako klasické úložiště Gentoo Portage. Čtenář je nejdříve seznámen s jeho strukturou. V práci je popsána analýza ...
 • Využití webových služeb ve správě počítačové sítě 

  Vaněk, Michal
  Práce pojednává o možném využití webových služeb ve správě počítačové sítě, zvažuje výhody a nevýhody využití webových služeb v této oblasti. Součástí této práce je vytvoření systému pro centralizovanou správu počítačů a ...
 • Vzdálený interpret příkazů OS GNU/Linux jako Jabber/XMPP robot 

  Prívozník, Michal
  Cieľom práce je zoznámenie sa s otvorenou sieťou Jabber/XMPP a princípmi jej fungovania. Tento projekt je zameraný na interpretovanie príkazov operačného systému GNU/Linux a zasielanie ich výstupov späť užívateľovi.
 • Webová prezentace obecního úřadu jako Wiki 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce pojednává o možnostech využití wiki systémů pro prezentaci obecních úřadů. Její součástí je i legislativní analýza požadavků na takovouto prezentaci a je definována specifikace takové aplikace. Na základě ...
 • Webová služba jako rozhraní pro Google Calendar 

  Paulíček, Martin
  Úkolem této práce bylo vytvoření webové služby, která by zprostředkovala propojení s webovým kalendářem Google Calendar. Tato služba by měla být dále propojena s registrem služeb UDDI. Další částí práce bylo vytvoření ...
 • Webové služby jako realizace architektury orientované na služby 

  Jiráček, Pavel
  Tématem diplomové práce je architektura orientovaná na služby (SOA). Zprostředkovává celkový přehled webových služeb jako realizace SOA. Práce zmiňuje, co je připraveno a co schází k naplnění základních principů SOA. ...