Now showing items 21-37 of 37

 • Využití šedých vod v hotelu 

  Výstupová, Eliška
  Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, zimní zahrada, hygienické prostory a ...
 • Využívání dešťových vod v hotelu 

  Veselská, Monika
  Bakalářská práce spočívá v návrhu systému využití dešťových vod v hotelu, návrhu akumulační nádrže, dimenzování rozvodu studené pitné a užitkové vody v objektu a vodovodní přípojky.
 • Využívání dešťových vod v objektu bytového domu 

  Šumichrastová, Mária
  Cieľom práce ja priblížiť problematiku využívania zrážkových vôd v objektoch bytovej výstavby. Táto voda nachádza široké uplatnenie na bežné činnosti v domácnostiach, čo prispieva k šetreniu pitnej vody. V úvode mojej práce ...
 • Využívání odpadních vod v objektu hasičské záchranné stanice 

  Jíra, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou využívání odpadních vod v objektu záchranné hasičské stanice ve městě Lovosice. Teoretická část se zaměřuje obecně na šedé odpadní vody a jejich užití na záchranné ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s prodejnami 

  Svoboda, David
  Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném objektu. Jedná se o bytový dům s prodejnami se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlaží, ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu pro seniory 

  Minář, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických vybavení v penzionu pro seniory. Objekt má čtyři nadzemní patra. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. V prvním patře se nachází technické zázemí budovy, recepce ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v apartmánovém domě 

  Polách, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v apartmánovém domě a jejich napojení na stávající inženýrské sítě. Součástí je návrh přečerpávacího zařízení odpadních vod z důvodu ochrany ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v budově hotelu. Jedná se o hotel se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace šedé ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v poliklinice 

  Králová, Kateřina
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na popis a rozdělení průtokoměrů vody a měřením průtoku. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní řešení ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Opršálová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v zadaném objektu. Řešený objekt je nepodsklepený s pěti ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Havlíčková, Simona
  Bakalářská práce řeší zdravotně technické instalace v šestipodlažním částečně podsklepeném bytovém domě. Teoretická část je věnována plastovým materiálům a jejich systémům používané pro kanalizační potrubí. Výpočtová a ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Ivan, Aleš
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v obci Zlosyň. Teoretická část se zaměřuje na problematiku způsobu přípravy teplé vody a metodami návrhu zásobníkového ohřívače. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu 

  Vaňková, Klára
  V bakalářské práci jsou řešeny zdravotně technické instalace polyfunkčního objektu v Uherském Hradišti. V budově jsou navrženy dimenze a materiály instalací splaško-vé kanalizace a vodovodu. Ohřev teplé vody je zajištěn ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

  Hruška, Jan
  Abstrakt Bakalářská práce ,,Zdravotně technické instalace v bytovém domě“ je zpracována ve formě projektové dokumentace zdravotně technických instalací dle platných předpisů. Jedná se o objekt o 1 podzemním a 8 nadzemních ...
 • Zdravotně technické instalace v bytovém domě 

  Jíra, Martin
  Předkládaná práce se zabývá způsobem ohřevu teplé vody v novém bytovém domě. Teoretická část práce se věnuje jednotlivým způsobům ohřevu teplé vody, popisuje zásobníkové i průtokové způsoby ohřevu, přičemž hlavní důraz je ...
 • Zdravotně technické instalace v penzionu 

  Ondrášek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobováním vodou v penzionu. Teoretická část práce řeší vedení instalací a dispoziční řešení hygienických zařízení. Technická část práce řeší ...
 • Zdravotně technické instalace v penzionu 

  Pecháček, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v penzionu. Jedná se o penzion se dvěma nadzemními podlažími. Teoretická část je zaměřena na možnosti předčištění odpadních vod. Výpočtová ...