Now showing items 21-26 of 26

 • Srovnání výkonu a vlastností objektově orientovaných databází 

  Kozák, Daniel
  V této práci čtenáře seznámím se základními modely, jenž se používají pro ukládání dat v databázových systémech. Dále čtenáři popíši způsoby ukládání objektů jazyka Java, kde mu nadále vysvětlím pojmy jako objektově relační ...
 • Support for RADIUS Protocol in SSSD 

  Hujňák, Ondřej
  Moderní trendy ve správě uživatelů ve firemních prostředích směřují k centralizovaným řešením jako je LDAP či Active Directory. Ověřování uživatelů vůči těmto úložištím v Unix-like systémech je dostupné buď přes PAM moduly, ...
 • Systém pro on-line analýzu podobnosti webových stránek 

  Wollný, Pavel
  Práce pojednává o návrhu systému pro on-line analýzu podobnosti webových stránek. Systém je sestaven ze serverové části, která je postavena na platformě Java EE a klientské části v podobě rozšíření webového prohlížeče. ...
 • A Tool to Check Status of All Replicas in the FreeIPA Infrastructure 

  Špůrek, David
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zjištění stavu všech replik ve FreeIPA infrastruktuře. Na úvod práce jsou vysvětleny důležité pojmy jako FreeIPA, FreeIPA infrastruktura a replika. FreeIPA server se skládá z několika ...
 • Transparentní klient-server komunikace pomocí HTTP 

  Chmela, Ondřej
  Dnešní webové aplikace jsou čím dál interaktivnější a uživatelsky komfortnější. To klade větší důraz na technologie umožňující komunikovat na pozadí se serverem, aniž by byl uživatel obtěžován neustálým obnovováním stránky ...
 • Unified Software Database for RPM Based Systems 

  Šilhan, Jan
  V GNU/Linuxovém prostředí je nepřeberné množství možností, jak instalovat aplikace. V dnešní době existuje spousty nástrojů, které mají na starost různé části systému. Linuxové distribuce mají hlavního správce balíčků a ...