Now showing items 21-40 of 176

 • Marketingová strategie rozvoje podnikání 

  Štěpánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou marketingové strategie rozvoje vlastního podnikání. Počáteční část teoretických východisek práce popisuje marketing jako primární funkci organizace a jeho vliv na formulování strategie ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Horák, Tomáš
  Bakalářská práce řeší možnosti posilování konkurenceschopnosti stavební společnosti RISTEKO s.r.o. na stavebním trhu za pomocí marketingových nástrojů a prozkoumání srovnatelné konkurence s důrazem na pozitivně ovlivňující ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Rozsypalová, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové nástroje posilující konkurenceschopnost společnosti Tesco Stores ČR a. s. s orientováním především na marketingovou komunikaci. Teoretická část se opírá o vysvětlení pojmů ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Denev, Patrik
  Bakalářské práce pojednává o marketingových nástrojích a posilování konkurenceschopnosti firmy IRD Group s.r.o., která se zabývá nákupem a prodejem šperků ze stříbra a chirurgické oceli. Práce zahrnuje teoretickou a ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Švajda, Jakub
  Konkurence, konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, marketing, konkurenční výhoda, konkurenční prostředí, SWOT analýzy.
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Beran, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových nástrojů, které povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti Goled s.r.o. na online trhu s LED osvětlením při její expanzi na zahraniční trh. Nejprve je analyzována ...
 • Národní image jako faktor konkurenceschopnosti českých výrobků 

  Veselá, Jitka
  Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou národní image a jejího vlivu na zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců na domácím trhu s vínem. Zákazníky v současné době ovlivňuje mnoho faktorů, které se ...
 • Návrh a aplikace systému učící se organizace 

  Beran, Adam
  Tématem mé diplomové práce je ,,Návrh a aplikace systému učící se organizace.“ Vzhledem k vysoké konkurenci na trhu a neustálému pokroku ve všech oborech je pro každou firmu velmi důležité neustálé zlepšování. Často platí, ...
 • Návrh budování vztahů se zaměstnanci 

  Borkovcová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá studiem vztahů zaměstnanců ve firmě P&L, spol. s r.o. Sleduje komunikaci mezi firmou a zaměstnanci a zároveň komunikaci zaměstnanců mezi sebou. Hlavním cílem je zhodnocení současné situace v této ...
 • Návrh business strategií pro oblasti stravování sdružení Party Styl 

  Kalábová, Martina
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou strategického plánování a je zpracována pro společnost podnikající v oblasti gastronomie. Jejím cílem je za pomoci teoretických poznatků a potřebných strategických analýz ...
 • Návrh hodnocení zaměstnanců 

  Dobrý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v restauraci KFC. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a vymezuje všechny základní pojmy. Praktická část se dále dělí na analytickou, v ...
 • Návrh implementace business strategie podniku v kontextu využití IS/IT 

  Svoboda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace IT/IS nástrojů pro podporu realizace business strategie firmy, která prodává a servisuje manipulační techniku. Práce zkoumá klíčové interní a externí faktory související s ...
 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Odvářková, Alice
  Bakalářská práce se zaměřuje na sestavení komunikačního mixu společnosti Berentzen Distillers CR, spol. s r.o., která se zabývá především prodejem alkoholických nápojů, ale i silniční motorovou dopravou. Práce popisuje ...
 • Návrh komunikačního mixu firmy 

  Havlíčková, Romana
  Bakalářská práce se zabývá sestavením komunikačního mixu pro společnost M-soft, spol. s. r. o., která provozuje internetové služby a zabývá se prodejem výpočetní techniky. Práce zkoumá společnost, analyzuje komunikační mix ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Tesař, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie malé rodinné firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se statickou a projekční činností. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Forman, Jan
  Diplomová práce se zabývá zmapováním konkurenčního prostředí v rámci podnikání společnosti K plasty s.r.o. v Novém Městě nad Metují. Svým rozsahem pokrývá konkurenční firmy, potenciální i stávající zákazníky a samotnou ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Malachová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenční strategie malé firmy. Východiskem je strategická analýza, za pomocí které jsou identifikovány vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. V závěrečné části je vypracován ...