Now showing items 21-40 of 112

 • Golf Resort Eagle 

  Filgasová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro provedení stavby na novostavbu budovy golfového klubu. Jedná se o částečně podsklepený, dvoupodlažní objekt. Budova je navržena z vápenopískového ...
 • Hasičská zbrojnice 

  Sobotka, Patrik
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění novostavby hasičské zbrojnice. Novostavba je navržena v katastrálním území Lažínky. Pozemky jsou umístěny v okrajové části obce, v mírně svažitém ...
 • Hotel Karpaty ve Valašských Kloboukách 

  Káňová, Anna
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci hotelu s restaurací, který se nachází ve Valašských Kloboukách. Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Kapacita ubytování je 43 osob, kapacita restaurace ...
 • Koncový dům 

  Jurkovičová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncového bytového domu s kavárnou v Žatci (okres Louny). Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní ...
 • Křesťanské centrum Eliáš 

  Koloničný, Libor
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro objekt budovy křesťanského centra. Budova je určena pro bohoslužebné účely, ale i volnočasové aktivity. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. ...
 • Malý bytový dům 

  Šimek, Jan
  ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace bytového domu v Jihlavě. Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, v nichž je řešeno 10 ...
 • Malý bytový dům 

  Netopilíková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro bytový dům v obci Prušánky. Dokumentace obsahuje řešení dispozici bytových jednotek, nebytových společných prostor, návrh konstrukčního řešení stěn, stropů ...
 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Mateřská škola 

  Wolf, Michal
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace stavební části k provedení stavby. Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v obci Dolany u Olomouce. Budova je navržena pro 40 dětí předškolního ...
 • Mateřská škola 

  Berényiová, Christiána
  Diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace pro mateřskou školu ve městě Velké Pavlovice. Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením umístěnou v mírně ...
 • Mateřská škola 

  Drkošová, Dominika
  Tato diplomová práce řeší návrh a řešení školského zařízení pro děti předškolního věku, kterým je mateřská škola v obci Ostravě se dvěmi třídami, každá s kapacitou 20 dětí. Součástí bude i venkovní hřiště a parkoviště pro ...
 • Mateřská škola 

  Kociánová, Nikol
  Diplomová práce je zaměřena na projekt mateřské školy, která je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Projektová dokumentace je na úrovni pro provádění stavby. Objekt se nachází v okresu Frýdek-Místek, v katastrálním území ...
 • Mateřská škola 

  Koutná, Vendula
  Diplomová práce „Mateřská škola" je zpracována ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných norem a předpisů. Navržená novostavba je umístěna na parcele č.4394/50 v Přerově. Objekt je situován ...
 • Mateřská škola 

  Zajíček, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Brně. Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Budova je tvaru písmene L a je řešena jako dvoupodlažní, částečně ...
 • Mateřská škola Beruška 

  Havierniková, Monika
  Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby Mateřské školy Beruška v Uherském Brodě. Objekt je řešen jako částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, druhé nadzemí podlaží je ...
 • Mateřská škola v Sezemicích 

  Pleskačová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v Sezemicích u Pardubic. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Objekt je zastřešen plochou střechou.
 • Mateřská škola ve Zbýšově 

  Trtoňová, Lucie
  ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby mateřské školy ve Zbýšově. Vstup do budovy je situován na jihozápad. Budova je pravidelného obdélníkového půdorysu a je řešena ...
 • Minipivovar 

  Dědičová, Helena
  Tato práce se zabývá návrhem minipivovaru ve městě Litomyšl. Hlavními provozy v objektu jsou minipivovar s plánovaným ročním výstavem 2000hl a restaurační provoz včetně studené a teplé kuchyně pro 140 hostů. Stavba je ...
 • Modulární rodinný dům 

  Julinová, Patricie
  Cílem mé práce bylo vytvořit rodinný dům ve svahu s plochou střechou z moderní netradiční technologie ocelových rámových modulů. Rodinný dům je částečně podsklepený. Podsklepená část je zděná a slouží jako hlavní vstup do ...
 • Nízkopodlažní bytový dům 

  Perkhaim, Andrei
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Navrhovaný bytový dům se nachází ve Jihomoravském kraji v severní částí města Dolní Heršpice. Katastrální území Dolní Heršpice na ...