Now showing items 21-40 of 62

 • Návrh štíhlého výrobního procesu se zaměřením na realizaci výrobního layoutu 

  Novák, David
  Tato diplomová práce za zabývá návrhem štíhlého výrobního procesu s hlavním zaměřením na úpravu výrobního layoutu linky pro výrobu tepelných čerpadel, ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. V úvodní části práce ...
 • Návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale 

  Vrbacký, Tomáš
  Práce je zaměřena na návrh tvorby štíhlého výrobního procesu ve výrobní hale společnosti TOS KUŘIM – OS. a.s. Pomocí štíhlého prvku value stream mapping je z analyzován tok hodnot současného stavu vybraného výrobního ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Návrh výrobního procesu s využitím nástrojů štíhlé výroby 

  Končický, Petr
  Diplomová práce se zabývá implementací štíhlých prvků do výrobního procesu ve vybrané společnosti. Prostřednictvím metody štíhlé výroby Mapování toku hodnot je provedena analýza současného stavu, ze které vyplývá několik ...
 • Návrh zavedení štíhlé výroby v průmyslovém podniku 

  Nachtmann, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje způsob výroby v japonském podniku Daikin Device Czech Republic s.r.o. se zdůrazněním výrobního programu, vybavenosti a výrobního systému s využitím prvků štíhlé výroby. Z analýzy stavu průběhu ...
 • Optimalizace a návrh tiskového centra za využití metod štíhlé výroby ve společnosti IMI International, s.r.o 

  Matoušek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového pracoviště a optimalizací procesu tisku výrobní dokumentace pro dané výrobní úseky u firmy IMI International s.r.o. Řešení problematiky začíná analýzou procesu, která poukázala na ...
 • Optimalizace činnosti měrového střediska 

  Benda, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací činností v oddělení PUQ (Dodavatelská kvalita) ve firmě Robert Bosch České Budějovice. Uvedené oddělení je zodpovědné za vstupní kontrolu dílců do výroby, kontrolu nových dílců včetně ...
 • Optimalizace procesu montážní linky 

  Janíková, Dominika
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu vybraného montážního pracoviště a následnou optimalizací. Bakalářská práce je rozdělena na tři části, přičemž se v první části zaměřím na teoretická východiska, druhá ...
 • Optimalizace procesu zásobování výrobní linky 

  Kremzová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu zásobování výrobní linky podniku JKVB, s. r. o. Vychází z analýzy procesu zásobování a zaměřuje se na nalezení jeho úzkých míst. V rámci řešení je navržena metodika stanovení ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...
 • Optimalizace výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství 

  Schnederle, Petr
  Diplomová práce zpracována v rámci studijního oboru Elektrotechnická výroba a management je zaměřena na optimalizaci a racionalizaci výroby plastů, technologií vakuového tváření plastů za tepla, v konkrétním podniku. ...
 • Optimalizace výrobního procesu s cílem zvýšení produktivity 

  Fonseca de Novak, Ingrid Zulay
  Diplomová práce se zabývá optimalizací layoutu výrobní linky před-montáže hlavy s cílem optimalizovat stávající výrobní proces a její produktivitu. V teoretické části jsou představeny teoretické poznatky získané studiem ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing 

  Řičica, Filip
  Předmětem této bakalářská práce „Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing“ je aplikace filozofií ve výrobním procesu. V práci se soustředím na strategii v rámci štíhlé filozofie, a sice systém Kanban. ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace 

  Pechánek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současné podoby výrobního procesu a návrhem na jeho zlepšení za použití prediktivní simulace. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy spojené s procesním řízením ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti 

  Vrána, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výrobního procesu, se zaměřením na neproduktivní činnosti. Obsahuje analýzu současného stavu v podniku Teva Czech Industries s.r.o. (dále TCI) a návrhy na zlepšující ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o. 

  Tvrdý, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu za pomoci metody 5S v nově zakoupeném podniku firmy PressMetal-CZ, spol. s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými poznatky a popisem jednotlivých kroků metody. ...
 • Posouzení pracoviště výrobní linky 

  Bařinka, Martin
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu poznání v oblasti navrhování výrobních linek a posouzením vybrané výrobní linky. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku výroby jako klíčového procesu v podniku ...
 • Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Svoboda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s principy štíhlé výroby, což je metodika ke zvýšení produktivity, efektivity a kvality práce. V první části práce je ukázaná propojenost štíhlé výroby s konceptem štíhlého podniku. ...
 • Principy štíhlé výroby a jejich implementace na pracoviště CNC 

  Paseka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh úsporných opatření a snížení plýtvání v průmyslovém podniku. V první části je zpracován obecný přehled metodiky štíhlé výroby a nástrojů, které pomáhají zvýšit produktivitu, kvalitu a ...