Now showing items 21-26 of 26

 • Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

  Šulc, David
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu cementu, vycházející ze zadaných parametrů. Tato práce se zabývá výpočtem hlavních částí dopravníku, návrhem rozměrů a pevností ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu ocelových broků do otryskávače 

  Staněk, Ladislav
  Cílem této bakalářská práce je návrhové a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu ocelových broků do tryskače ocelových součástek dle zadaných parametrů. Je zde proveden výpočet základních rozměrů dopravníku, ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

  Pernica, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem šikmého šnekového dopravníku pro dopravu zrna. V práci je proveden výpočet hlavních částí šnekového dopravníku, návrh pohonu, návrh uložení šneku, pevnostní ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

  Ondra, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu mobilního šnekového dopravníku, který bude sloužit pro dopravu zemědělské komodity, konkrétně pšenice. V práci jsou provedeny výpočty hlavních rozměrů, pohonu s volbou ...
 • Trubkový šnekový dopravník pro dopravu popílku 

  Žaloudek, Vilém
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením šikmého trubkového šnekového dopravníku pro dopravu elektrárenského popílku ze sila, k dalšímu technologickému procesu. V práci je proveden výpočet základních ...
 • Zalomený řetězový dopravník 

  Komínek, Vojtěch
  Výstupem této diplomové práce je celkový návrh zalomeného řetězového dopravníku, vycházející z požadavků zadání. Návrh se dá rozdělit do několika etap, přičemž první z nich se skládá z výpočtu a hledání potřebné pohonné ...