Now showing items 21-40 of 47

 • Nástroj pro testování webových služeb standardu DPWS 

  Malášek, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh a implementace nástroje pro monitorování a testování webových služeb dle specifikace DPWS. Práce jednak obsahuje vysvětlení základních pojmů týkajících se webových služeb, standardu DPWS a použitých ...
 • Nástroj pro transfromaci e-shopů do mobilních zařízení 

  Vídeňský, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá transformací dat z e-shopů do mobilní aplikace. Mým cílem je vytvořit komplexní systém pro vytvoření nativní mobilní aplikace existujícího e-shopu podle zadaných údajů od uživatele. Systém ...
 • Nástroj pro usnadnění testování GUI webových aplikací 

  Kalous, Filip
  Cílem této práce je vytvoření nástroje pro testování grafického uživatelského rozhraní webových aplikací se~zaměřením na weby implementované pomocí open-source frameworku DotVVM. Účel nástroje bude spočívat v~automatizovaném ...
 • Návrh a implementace podnikového intranetového systému 

  Štúň, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou vnútropodnikového informačného systému pre firmu Hestego s.r.o. , za účelom zvýšenia kvality a efektivity vnútropodnikovej komunikácie, firemnej kultúry a informovanosti ...
 • Návrh a realizace aplikace pro zpracování měřených dat z motorového standu 

  Blahút, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom desktopovej aplikácie pre spracovanie meraných dát zo standu leteckých motorov. Jej hlavným cieľom je zjednodušiť spracovávanie nameraných údajov, ich vyhodnotenie a vzájomné ...
 • Návrh editoru typových štítků 

  Svoboda, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou typových štítků, používaných pro značení výrobků v sériové výrobě. V rešeršní části práce je uvedena problematika používaných médií typových štítků a jejich tisku. Je analyzována ...
 • Návrhový vzor Model-View-ViewModel ve WPF aplikacích 

  Švikruha, Patrik
  Práca sa zaoberá vysvetlením návrhu aplikácie podľa viac-vrstvových prezentačných vzorov, ktoré popisujú rozdelenie aplikácie na vrstvy a tým uľahčujú jej testovateľnost, udržateľnosti a prenositeľnosť. V práci sa zameriavam ...
 • Nové možnosti rámce .NET 2.0 pro tvorbu informačního systému 

  Maršák, Tomáš
  V této práci jsou popsány nové možnosti rámce .NET 2.0 a nové verze ASP.NET 2.0. Dále zde jsou v krátkosti představeny nové vývojové nástroje, které jsou potřeba pro vývoj webových aplikací. Hlavním obsahem této práce je ...
 • Online nabídkový systém 

  Moltaš, Jaroslav
  Cílem této práce je vytvořit webový informační systém, který umožní firemní evidenci produktů, služeb, zákazníku. Systém umožní přihlášení obchodního zástupce, vytvoření nabídky pro zákazníka, následně umožní evidenci ...
 • PC aplikace pro návrh animačních scénářů pro animované funkce světlometů. 

  Kalina, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou uživatelsky přívětivé počítačové aplikace, která umožní jednoduchým a intuitivným způsobem vytváření animačních scénářů pro světlomety používané v automobilovém průmyslu. Součástí ...
 • Překlad DotVVM stránek do Accelerated Mobile Pages 

  Tichý, Michal
  Tato práce přidává to webového .NET frameworku DotVVM možnost převodu DotVVM stránek do technologie AMP. V rámci tohoto textu je také obsažen přehled aktuálního stavu obou technologií. Práce obsahuje souhrn výhod a nevýhod ...
 • Publikační systém jako nástroj pro prezentaci malých a středních firem na internetu 

  Petr, Jan
  Práce se bude zabývat porovnáním konkurenčního publikačního systému s vlastním publikačním systémem a jeho nasazení do reálných podmínek malých a středních firem na internetu z pohledu IT firmy. V další fázi bude popsán ...
 • Publikační systém jako nástroj pro publikaci malých a středních firem 

  Petr, Jan
  Tato práce je zaměřená na problematiku současných publikačních systémů. Cílem je návrh a vytvoření publikačního systému, který umožňuje jednoduše i úplnému laikovi prezentovat výrobky a služby firmy bez hlubší znalosti ...
 • Rámec pro tvorbu informačních systémů nad Universal Windows Platform 

  Rajnoha, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou a návrhem vlastního frameworku pro aplikace vytvořené pro operační systém Windows 10. Hlavním přínosem rámce je zjednodušené vytváření informačního systému nad platformou Universal Windows ...
 • Rozšířené zálohování pro OS Windows 

  Šilhán, Jiří
  Digitální informace jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí lidské existence. V elektronické podobě je dnes uloženo stále více informací a to nejen osobních, ale i firemních a státních. Tato bakalářská práce rozebírá ...
 • Software pro ovládání programovatelných regulátorů s webovým rozhraním 

  Matějka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením software, který umožní přístup a ovládání programovatelných regulátorů přes webové rozhraní. Software je postaven na architektuře klient-server, přenos dat mezi serverem a klientem ...
 • Statická analýza pro vyhledávání bezpečnostních slabin webových aplikací na platformě Asp.Net 

  Říha, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje jak teoretické základy, tak způsob vytvoření statického analyzátoru založeném na platformě .NET Framework a službách poskytnutých prostřednictvím .NET Compiler Platform. Tento analyzátor ...
 • Systém pro internetovou komunikaci 

  Kubowský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním návrhu a realizací systému pro internetovou komunikaci. Systém umožňuje komunikaci mezi dvěma uživateli a komunikaci více uživatelů v diskuzi. Systém je založen na síťové ...
 • Systém pro podporu managementu softwarových aktiv 

  Bielik, Branislav
  Tato práce se zabývá softwarem pro správu aktiv, typy spravovaných softwarových licencí a také standardy, které jsou spojené s procesy správy softwarových aktiv. Jsou tu uvedeny požadavky na systém pro SAM (Software Asset ...
 • Systém pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů 

  Hanák, František
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů aerolinek. Práce popisuje problematiku získávání dat z webových portálů, jazyk UML a jeho úlohu při návrhu aplikace, samotný ...