Now showing items 21-35 of 35

 • Návrh počítačové sítě pro logistické centrum 

  Slabý, Patrik
  Bakalářská práce se zaobírá návrhem počítačové sítě pro logistické centrum investora, který podniká na mezinárodní úrovni primárně v potravinářském odvětví. To obnáší vypořádání s nekonzistentním prostředím prostoru a ...
 • Návrh rozšíření podnikové sítě o WiFi síť 

  Chobotová, Jana
  Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou bezdrôtovej siete do firemnej počítačovej siete. Analyzuje súčasný stav v podniku a navrhuje vhodné riešenie. Cieľom tejto práce je vytvoriť návrh pre zabezpečenie bezdrôtového ...
 • Návrh WiFi sítě v nemocnici 

  Badin, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkční a dostatečně výkonné WiFi sítě, která bude schopna uspokojit potřeby zákazníků a personálu nemocnice ve městě s 10 000 obyvateli. Realizací tohoto projektu dosáhne nemocnice ...
 • Nový model zabezpečení implementovaný v metropolitní síti 

  Dančuk, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovými počítačovými sítěmi, především z hlediska bezpečnosti. Shrnuje bezpečnostní zásady a standardy používané v těchto sítích. Poukazuje na nedostatky především starších mechanismů ...
 • Optimalizace přístupových sítí pro multimediální služby 

  Slavíček, Tomáš
  Tato práce popisuje problematiku přístupových sítí a jejich existující druhy. Rozebírá jejich parametry významné pro multimediální služby. Zvažuje možnosti využití jednotlivých sítí v daných lokalitách. Uvádí moderní ...
 • Optimalizace QoS a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Novák, Přemek
  Tato diplomová práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje rozbor problematiky bezdrátových sítí, řešení jednotlivých standardů a metodiku zajištění kvality služeb. V praktické části je pomocí ...
 • Perspektivy zabezpečení bezdrátových komunikačních sítí 

  Hráček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečností všech typů bezdrátových sítí – osobních, lokálních, metropolitních i mobilních. Největší pozornost je zde kladena na bezdrátové lokální sítě WLAN, které patří v dnešní době k ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Vrbovský, Miroslav
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavádzania bezdrôtových sietí štandardu IEEE 802.11 typu Wi-Fi. V prvej, teoretickej časti práca oboznamuje čitateľa so základnou terminológiou, architektúrou a fundamentálnymi ...
 • Roaming ve WiFi sítích 

  Labuda, Adam
  Táto práca sa zoberá problematikou roamingu vo WiFi sieťach. Preberá možnosti z pohľadu 802.11 štandardu. Možnostiach továrenských nastavení výrobkov s rýchlim roamingom od firiem CISCO a MikroTik. Navrhuje meranie a ...
 • Řízení provozu na bezdrátových sítích 

  Jánoš, Radan
  Diplomová práce „Řízení provozu na bezdrátových sítích“ pojednává o možnostech zajištění kvality služby na těchto sítích. Pojem řízení provozu souvisí především s omezením a následnou prioritizací některých služeb a provozů ...
 • Simulační model bezdrátové sítě 802.11 v NS 2 

  Botta, Miroslav
  Práca sa vo všeobecnosti zaoberá simuláciou jednoduchých bezdrôtových sietí v nástroji Network Simulator 2. V prvej časti pojednáva o Wi-Fi sieťach, približuje jednotlivé typy týchto sietí ako aj ich štandard 802.11 a jeho ...
 • Zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11 

  Škodák, Jaroslav
  Tato práce popisuje dostupné a používané standardy, protokoly a mechanizmy sloužící k zabezpečení bezdrátových sítí IEEE 802.11. V další části jsou uvedeny slabá místa a možné útoky proti jednotlivým typům zabezpečení. ...
 • Zajištění IP mobility v prostředí Wi-Fi a Wi-Max 

  Klügl, Richard
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast bezdrátových počítačových sítí a to v souvislosti se zajištěním podpory IP mobility pro tyto sítě. Práci tvoří dvě hlavní části, teoretická a praktická. První teoretická část obsahuje ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...
 • Zefektivnění zabezpečení bezdrátových sítí 

  Marušek, Michal
  V dnešní době bezdrátové radiokomunikační služby zahrnují širokou škálu technologií sloužících pro přenos videa, hlasu nebo dat. Je to nejrozšířenějším odvětvím a mnohé společnosti využívají služeb bezdrátových sítí pro ...