Now showing items 21-39 of 39

 • Návrh řídicí jednotky pro autonomní mobilní robot 

  Mašek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídící jednotky, pomocí které lze řídit autonomní mobilní robot. Také se zabývá možnostmi řízení konstrukčně podobných robotů. Výsledkem práce je realizovaná řídící ...
 • Palubní počítač s GPS modulem pro motocykl 

  Kaláb, Lukáš
  Tato práce popisuje návrh a následnou konstrukci palubního počítače pro motocykl s využitím modulu GPS. Mezi základní měřené a zobrazované veličiny patří rychlost vozidla, ujetá vzdálenost a otáčky motoru. Dále zařízení ...
 • Programovatelný MIDI ovladač 

  Kolařík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací programovatelného MIDI ovladače. Teoretická část práce popisuje protokol MIDI, jeho strukturu a použití. Současně rozebírá vlastnosti použitých součástek, zejména procesoru ...
 • Přenosný hudební přehrávač 

  Rozsíval, Adam
  Práce se zabývá návrhem přenosného hudebního přehrávače se zesilovačem ve třídě D. Zařízení je napájeno z připojeného napájecího zdroje, popřípadě integrovaného akumulátoru. Audio signál je přehráván pomocí bluetooth modulu, ...
 • Realizace přístupového systému na bázi RFID 

  Buchal, Adam
  Tato práce se zabývá využitím technologie RFID v přístupových systémech do inteligentních budov. Dále je v práci popsán princip funkce RFID čteček a seznam pracovních frekvencí, na kterých tato technologie funguje. Další ...
 • Regulace výšky létajícího robota 

  Palacký, Tomáš
  Tato bakalářská práce se v prví části zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro testování algoritmů regulace výšky létajícího robota. Dále pak vytvářením a testováním algoritmu regulace výšky za účelem aplikování poznatků ...
 • Regulátor PH pro akvárium 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci systému regulujícího hodnotu pH akvarijní vody dle zadaných parametrů. První a druhá kapitola obsahuje základní požadavky a možnosti řízení pH v akvarijní vodě. Jsou zde popsány ...
 • Robotická ruka 

  Pizúr, Lukáš
  Cílem této práce je návrh robotické ruky, která bude ovládána pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi, bude vybavena kamerou a pro snadnější ovládání bude navržena ovládací rukavice. První část práce je teoretický rozbor, jsou ...
 • Rozšiřující deska umožňující bezdrátovou komunikaci pomocí platformy Arduino 

  Gromeš, Jan
  Cílem práce je návrh a realizace hardware a software rozšiřující desky kompatibilní s platformou Arduino (tzv. „shield”). Hlavní funkcí této rozšiřující desky je bezdrátová komunikace pomocí různých technologií, např. WiFi, ...
 • Systém pro bezdrátové měření času 

  Hampl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému bezdrátových číslicových stopek pro měření času. Stopky jsou realizovány mikroprocesorem ATmega16 a bezdrátový přenos dat modulem RFM22. Teoretická část práce je ...
 • Šestinohý kráčivý robot 

  Pizúr, Lukáš
  Cílem této práce je návrh šestinohého kráčivého robota, který je ovládaný pomocí bezdrátové technologie WiFi a je vybaven kamerou, která umožňuje sledovat pohyb robota. V první části jsou popsány možné algoritmy pohybu ...
 • Terminál pro testování datových přenosů vozidel MHD 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace vozidel MHD. V práci jsou popsány moduly pro vysílání a příjem dat obsahujících komunikaci vozidel MHD s prostředky stavění výhybek a protokol, jakým vzájemně ...
 • Terminály pro ovládání zařízení v rodinném domě 

  Macháček, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem hardware i software síťového terminálu pro ovládání spotřebičů v rodinném domě. Je kladen důraz na jednoduchost celého zařízení, na spolehlivost a odolnost proti výpadkům napájení. Zařízení by ...
 • Tester kabelových svazků 

  Smola, Tomáš
  Tato práce pojednává o problematice a konstrukci testeru kabelových svazků. Nejdříve se zaměřuje na průzkum trhu a srovnává nabízené testery s konkrétními požadavky pro malosériovou výrobu v zadávající firmě. Pokusím se ...
 • Timer For Rc Models 

  Fišer, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes complete design of timer for RC models. Described timer has three PWM outputs. With these outputs it is possible to connect two independent servo-motors and engine controller. The whole is controlled ...
 • Univerzální elektronické zapalování pro spalovací motory 

  Čmelík, Matouš
  Práce se zabývá návrhem elektronického zapalování pro dvouválcové dvoutaktní motory. V práci je popsán stávající systém zapalování. Dále jsou popsány možnosti snímání polohy klikové hřídele motoru. Návrh systému zapalování ...
 • Vysokofrekvenční vícekanálový měřič výkonu 

  Hradňanský, Vladimír
  V této práci je proveden rozbor metod měření vysokofrekvenčního výkonu, následně návrh a realizace procesorem řízeného vícekanálového vysokofrekvenčního měřiče výkonu. Přístroj umožňuje komunikaci přes USB či port RS232, ...
 • Zařízení pro simulaci sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout zařízení, které bude simulovat sportovní střelbu. Návrh je zaměřen na vysokou konkurenceschopnost na trhu zábavních zařízení pro širokou veřejnost, tedy zejména na nízkou cenu. Dalšími ...
 • Zařízení pro testování výroby 

  Vokřál, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací testovacího zařízení pro předmontované bubínky mechatronických cylindrických vložek. Testovací zařízení je určeno pro otestování mechanické a elektronické části což zajistí, minimalizaci ...