Now showing items 21-24 of 24

 • Výpočet teplotních polí v asynchronních strojích 

  Horálek, Lukáš
  Problematika této bakalářské práce se zabývá termikou elektrických strojů. Konkrétně výpočtem teplotních polí pomocí metody konečných prvků a analytického výpočtu jedné části stroje pomocí náhradního tepelného obvodu. ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Vidlák, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Liščák, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočet teplotních polí v elektrických strojích. Nejprve se v teoretické části zabývá principy vzniku a šíření tepla v elektrických strojích, měřením teplot v elektrických strojích. Dále ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Vidlák, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...