Now showing items 21-28 of 28

 • Tvorba 3D elektronických katalogů 

  Spousta, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických katalogů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických katalogů, teoretické řešení problému s popisem výhod, nevýhod ...
 • Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR 

  Zouhar, Marek
  Tato práce pojednává o konceptu virtuální reality, její historii, současných možnostech a dostupných zařízeních a technologiích virtuální reality a způsobech tvorby prvků, zejména modelů, textur a animací, které aplikace ...
 • Vizuální podpora teoretického výkladu v předmětu MPKT 

  Passinger, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o tvorbě animací a použití vybraných utilit v operačních systémech GNU/Linux a Windows. Práce popisuje výběr programů pro tvorbu animací, je naznačen postup tvorby animací a ukázána jejich výsledná ...
 • Vytvoření podpůrných výukových prostředků pro kurz Moderní počítačová grafika 

  Silber, Marek
  Práce je rozdělena do dvou částí, kde první část se zabývá přehledem výuky a práce v 3D softwaru na českých univerzitách včetně srovnání jednotlivých programů. Popisem historie programu Blender, který byl vybrán pro podporu ...
 • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

  Charvát, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...
 • Vývoj 3D aplikací v prostředí Blender 

  Opletal, Martin
  Práce se zabývá srovnáním a hodnocením dostupných nástrojů pro tvorbu 3D aplikací. Ve zvoleném nástroji (Blender) je vytvořena počítačová hra, která demonstruje jeho možnosti. Postup tvorby je zaznamenán v případové studii ...
 • Vývoj aplikace pro modelování fyzikálních jevů 

  Polách, Milan
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit výukový systém pro efektivnější výuku fyzikálních jevů a nahrazení starších používaných systémů. Celek se skládá z několika částí, kde na začátku jsou teoretické informace zobrazeny ...
 • Vývoj aplikací s využitrím grafického vývojového prostředí Irrlicht Engine 

  Balcárek, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s grafickým vývojovým prostředím Irrlicht engine a následné vyvinutí ukázkové aplikace se zaměřením na Ústav automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství. V první ...