Now showing items 21-40 of 506

 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Krhut, Jan
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik cukrárny a pekárny 

  Franková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení pekárno-cukrárny se sídlem v Třinci. V první části diplomové práce je vysvětleno, co je důležité pro podnikatelský plán a jak má vypadat jeho obsah. ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik společnosti 

  Trtík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu pro podnik rozvoz rychlého občerstvení. Teoretická část práce vychází z odborné literatury. Analytická část se zabývá převážně analýzou prostředí. Ve ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti výroby obytných buněk aditivním betonovým tiskem 

  Zbožínek, Štěpán
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru v oblasti výroby obytných kontejnerů metodou betonového aditivního tisku. Konkrétně se zabývá možnostmi realizace podnikaní s využitím této nové, zatím ne příliš rozšířené ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny 

  Mičíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení posilovny. Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky související s daným tématem, analytickou část a návrh podnikatelského plánu pro ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení rodinné farmy s agroturistikou 

  Navrátil, Radek
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro založení společnosti farma NAVRÁTIL. Předmětem podnikání této společnosti bude rostlinná výroba, živočišná výroba, pronájem konferenčních prostor a ...
 • Návrh podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku 

  Robotková, Natálie
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě těchto získaných ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Král, Michal
  Tématem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro novou stavební společnost, která se bude zabývat komplexní dodávkou a montáží speciálních provětrávaných fasád. Cílem práce je komplexně analyzovat aktuální situaci ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Ježková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj malé instalatérské společnosti. Teoretická část práce pojednává o podnikatelském plánu a jeho dílčích částech. V analytické části je podnik detailněji zkoumán v pěti oblastech – analýza ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Bohatá, Jolana
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán na rozvoj podniku v poskytování služeb. Postupně se budu v práci zabývat všemi aspekty, které s rozvojem podniku souvisí. Při zpracování mé bakalářské práce budu ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Peštuka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení fitness centra v Hulíně včetně jeho finanční stránky. Při zpracování vycházím z osobních zkušeností a analýzy současného stavu oboru. Práce je ...
 • Návrh podnikatelského záměru - business open agentůra 

  Seinerová, Jana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení nové firmy s názvem Business Open s.r.o., která je zaměřena především na tvorbu reklamy, grafické práce, přímý marketing, komunikační strategie, promotion a ...
 • Návrh podnikatelského záměru - rozšíření podnikatelských aktivit stávajícího podniku 

  Vincze, Martin
  Předmětem bakalářské práce je poskytnout ucelený obraz vzniku nové aktivity v podnikání stávající, prosperující společnosti. Společnosti, která disponuje podnikatelským potenciálem. Koncept této práce je pojat ve dvou ...
 • Návrh podnikatelského záměru - včelí farma 

  Gross, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení včelí farmy, která se bude nacházet v obci Zárubice v kraji Vysočina a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského plánu vychází ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení hudebního podniku 

  Miloševski, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje poznatky nezbytné pro zpracování podnikatelského plánu na založení hudebního podniku, jeho stabilizaci na trhu a překonání případné existenční krize. Analyzuje problémy přímo související s ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny 

  Mocharová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru - založení kavárny. Podnikatelský záměr by měl posloužit majitelům jako plán pro založení kavárny ve skutečnosti. Obsahuje teoretickou část, která je důležitá ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra 

  Saska, Marek
  Tato bakalářská práce je věnována tématu vytvoření podnikatelského plánu na založení a následný provoz specializovaného fitness centra. Celá práce je rozdělena do tří tematických částí. Teoretické poznatky související s ...