Now showing items 21-40 of 81

 • Datové přenosové formáty v oblasti CAD 

  Košťál, David
  Cílem bakalářské práce je podat přehled současného stavu poznání v oblasti datových CAD přenosových formátů doplněný vymezením trendů budoucího vývoje.
 • Deformačně-napěťová analýza aneurysmatu břišní aorty 

  Ryšavý, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou biomechaniky měkkých tkání, konkrétně se jedná o deformačně-napěťovou analýzu aneurysmatu abdominální aorty (AAA). V úvodu jsou stručně popsány možnosti výskytu aneurysmat se zaměřením ...
 • Dynamický výpočet rozvodu šestiválcového motoru s 24 ventily 

  Guláš, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá kontrolným výpočtom dynamického namáhania rozvodového mechanizmu OHV staronovej koncepcie 6-valcového traktorového motoru s 24 ventilmi od firmy Zetor Tractors, a.s.. Súčasťou práce je vytvorenie ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-III 

  Hájek, Zdeněk
  Práce je zaměřena na problematiku efektivního použití 3D CAD systému SolidWorks v procesním inženýrství. Vedle běžně rozšířené podpory v klasickém strojírenství lze tento systém použít pro potrubní systémy. Cílem práce je ...
 • An Efficient Framework For Fast Computer Aided Design of Microwave Circuits Based on the Higher-Order 3D Finite-Element Method 

  Lamecki, A.; Balewski, L.; Mrozowski, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-12)
  In this paper, an efficient computational framework for the full-wave design by optimization of complex microwave passive devices, such as antennas, filters, and multiplexers, is described. The framework consists of a ...
 • Enhancing the Accuracy of Microwave Element Models by Artificial Neural Networks 

  Dobes, J.; Pospisil, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-09)
  In the recent PSpice programs, five types of the GaAs FET model have been implemented. However, some of them are too sophisticated and therefore very difficult to measure and identify afterwards, especially the realistic ...
 • Grafický modul databázového projektování 

  Kolář, Michal
  V rámci diplomové práce byl řešen návrh grafického modulu databázového projektování pro generování výkresové dokumentace.
 • High-Level Analogue Fault Simulation Using Linear and Non-Linear Models 

  Bartsch, E. K.; Bell, I. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  A novel method for analogue high-level fault simulation (HLFS) using linear and non-linear high-level fault models is presented. Our approach uses automated fault model synthesis and automated model selection for fault ...
 • Implementace nových vzduchových jističů ABB SACE Emax 2 do produktové řady nízkonapěťových rozváděčů MNS 

  Studený, Michal
  Diplomová práce obsahuje shrnutí rozdílnosti stávajícího řešení řady MNS rozváděčů proti inovačnímu návrhu s projektovým jménem AGOMIN. Úvodní část se věnuje seznámení s CAD programem SolidWorks a jeho podnikovou nástavbou ...
 • Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě 

  Krajger, Oliver
  Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho ...
 • Inovace výrobku s využitím CAE a aditivní výroby 

  Bočková, Pavla
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci inovovaného tvaru upínacího mechanizmu jednoruční činky. Model upínacího mechanizmu i ostatní části činky jsou vymodelovány pomocí parametrického modeláře SolidWorks. ...
 • Inteligentní softwary pro projektování obvodových schémat ochran a řídících systémů 

  Kiš Bandi, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu projektovej dokumentácie používanej v elektroenergetike, konkrétne tvorbu schém v oblasti sekundárnej techniky. Zaoberá sa základmi značenia používaného prevádzkovateľmi distribučných ...
 • Jednoúčelový automatický stroj pro kompletaci automobilových dílů 

  Trávníček, Ivo
  Práce se zabývá návrhem jednoúčelového plně automatického zařízení pro automobilový průmysl, které dávkuje silikonovou směs do pouzdra snímače. V první části práce je řešen návrh mechanické části zařízení, zejména manipulátoru ...
 • Konstrukce rámu lehokola 

  Gayer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vývojem nového modelu tříkolky pro malosériovou výrobu. Práce popisuje konstrukční postup od návrhu jednotlivých dílů a samotného rámu v CAD systému Autodesk Inventor, po vytvoření kompletní ...
 • Konstrukční a technologický návrh plastových dílů na motocykl Blata 125 

  Vejborný, Václav
  Diplomová práce řeší praktické konstruktérské úkoly z oblasti motocyklového průmyslu. V první části popisuje návrh několika plastových součástí pro český motocykl Blata125. Ve druhé části jsou popsány zkonstruované formy ...
 • Konstrukční návrh nábojů kol vozidla 

  Mohyla, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nábojů do kol vozidla Formule Student. První část je věnována jako úvod do soutěže Formule Student a shrnutí poznatků o konstrukci nábojů se zaměřením na formulová vozidla. ...
 • Laserový řezací plotr ocelových plátů 

  Dokulil, Marek
  Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se věnuje historii a vývoji laserů. Druhá část poté popisuje jednotlivé druhy laserových technologií, které se v dnešní době používají v průmyslu. Dále ...
 • Laserový řezací plotr ocelových plátů 

  Dokulil, Marek
  Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se věnuje historii a vývoji laserů. Druhá část poté popisuje jednotlivé druhy laserových technologií, které se v dnešní době používají v průmyslu. Dále ...
 • LTP - A Tutorial Program for Analysis of Linear Two - Ports 

  Valsa, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1993-12)
  The paper describes basic possibilities offered by the program LTP (Linear Two-Ports) in teaching electrial networks theory. At the same time the most important algorithms used in the program are briefly described. The ...
 • Microwave Antennas and Circuits Modeling Using Electromagnetic Field Simulator 

  Hazdra, P.; Polivka, M.; Sokol, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-12)
  Electromagnetic field simulators have become a widely used tool in a design process of microwave circuits and systems. A proper usage of electromagnetic (EM) field simulators allows substantial reduction of the design time ...