Now showing items 21-27 of 27

 • Rozpoznávání a identifikace TLS spojení 

  Hejcman, Lukáš
  TLS je dnes nejpopulárnější šifrovací protokol používaný na internetu. Jeho cílem je poskytnout vysokou úroveň zabezpečení a soukromí pro komunikaci mezi zařízeními. Představuje však výzvu z hlediska monitorování a správy ...
 • Rozpoznávání objektů v obraze na platformě Android 

  Šimon, Martin
  Práce popisuje problematiku rozpoznávání objektů v obraze ve spojení s mobilní platformou Android. Rozebírá existující metody a postupy z oboru rozpoznávání objektů stejně jako dřívější řešení podobné problematiky. Z těchto ...
 • Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými principy konvolučních neuronových sítí. V rámci práce je studován vliv struktury konvoluční sítě na její trénování. V závěru práce je schrnuto porovnání dosažených výsledků navrhnutého ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Horký, Vladimír
  V této práci budou představeny neuronové sítě, konkrétně algoritmus zpětného šíření chyby. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a budou zde řešeny problémy, se kterými se můžetete setkat při učení takovéto sítě. Práce ...
 • Rychlá detekce aplikačních protokolů 

  Grochol, David
  Diplomová práce se zabývá klasifikací aplikačních protokolů na základě aplikačních dat, tedy dat  vrstvy L7 modelu ISO/OSI. Cílem je navrhnout klasifikátor pro systém SDM (Softwarově řízené monitorování) tak, aby mohl být ...
 • Využití umělé inteligence v technické diagnostice 

  Konečný, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na využití metod umělé inteligence pro vyhodnocení poruchového stavu strojního zařízení. Vyhodnocovaná data jsou z vibrodiagnostického modelu pro simulaci statické a dynamické nevývahy. Aplikovány ...
 • Získávání znalostí pro modelování následných akcí 

  Veselovský, Martin
  Získavanie znalostí z databáz je komplexný problém zahrňujúci integráciu, prípravu dát, dolovanie znalostí metódami strojového učenia a vizualizáciu výsledkov. Práca pojednáva o celom procese získavania znalostí, špeciálne ...