Now showing items 21-35 of 35

 • Návrh na zvýšení konkurenceschopnosti maloobchodní firmy Petr Kurimai 

  Kurimai, Radim
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti drobného maloobchodu. Obsahuje návrhy možností zvýšení konkurenceschopnosti firmy Petr Kurimai.
 • Návrh optimalizace služeb v Kopírovacím centru 

  Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Práce analyzuje současný stav ve firmě z hlediska efektivity personální práce a ...
 • Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka 

  Kvasničková, Lucie
  Tématem diplomové práce je „Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka“. Práce čerpala z analýz současného stavu, interních dat, ze spolupráce s pracovníky oddělení nákupu, plánování a logistiky. ...
 • Návrhy na zlepšení koncepce CRM společnosti Teva Czech industries s.r.o. 

  Sobotík, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na řízení vztahů se zákazníky (CRM) společnosti Teva Czech Industries s.r.o. Analyzuje problémy v této oblasti a navrhuje zlepšení, které povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zefektivnění ...
 • Návrhy pro zlepšení služeb a zvýšení spokojenosti návštěvníků Informačního centra Olomouc 

  Skoupilová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti návštěvníků a návrhy na zvýšení její úrovně v Informačním centru Olomouc, které je jediné v krajském městě Olomouc. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti ...
 • NPS analýza loajality zákazníků a návrhy na její posílení 

  Klvaňa, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na možnosti posílení loajality zákazníků společnosti Atlas Copco Compressor Technique. Teoretická část objasňuje pojmy jako marketingový výzkum, dotazník, zákazník či loajalita. Závěr první ...
 • Profesionální image - jeho vliv, principy a možnosti utváření 

  Vaško, Michal
  Práce se zabývá teoretickou definicí profesionality a důležitosti tvorby jejího dojmu v praxi, analyzuje profesionální úroveň společnosti fungující na trhu a aplikuje na ni prakticky tuto teorii pro zvýšení úrovně jejího ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Šimková, Anežka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění úrovně spokojenosti zákazníků vybrané prodejny společnosti Lidl Česká republika v.o.s. Na základě provedené analýzy prostředí společnosti a výsledků dotazníkového šetření ...
 • Spokojenost zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Škarabelová, Alena
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu, hodnocení a na návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků v kavárně Paolo Caff. První část je věnována teoretickému podkladu na zvolené téma. V následující části je provedena ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Žižka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou obchodní funkce podniku. Konkrétně je zaměřena nákupní funkci podniku, řízení zásob a segmentaci zákazníků. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, ze kterých vychází návrhy ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Boštík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na průběh zakázky v malém podniku Podlahy Lakomý, která se zabývá pracemi v oblasti podlahářství. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se věnuje teoretickým poznatkům, druhá ...
 • Studie spokojenosti zákazníků ve vybrané organizaci 

  Socha, Duncan
  Bakalářská práce se zabývá studií spokojenosti zákazníků ve společnosti C&K, a.s., která se zabývá prodejem, servisem, pojištěním automobilů včetně výkupů ojetých vozidel. Pomocí dotazníkového šetření bude zjištěna současná ...
 • V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí 

  Urdziková, Jana; Šalgovičová, Jarmila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Príspevok pojednáva o význame a postavení zákazníka vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Poukazuje na problémy komunikácie s nespokojným zákazníkom a riešenie prípadných sporov s ním. Prínos príspevku spočíva v zdôraznení ...
 • Zhodnocení marketingového řízení a návrh na jeho zlepšení 

  Šustková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením společnosti VÍNO SÝKORA, s. r. o. Zkoumá celkovou situaci na trhu s vínem, společnost samotnou, její silné a slabé stránky,příležitosti a hrozby a na základě těchto ...
 • Zpracování zákaznických požadavků za použití hlubokých neuronových sítí 

  Marušic, Marek
  Umelá inteligencia je pozoruhodne populárna v dnešnej dobe, pretože si dokáže poradiť s rôznymi veľmi komplexnými úlohami v odvetviach ako napr. spracovanie obrazu, spracovanie zvuku, spracovanie prirodzeného jazyka a ...