Now showing items 21-40 of 70

 • Model laboratorního pohonu pro výukové účely 

  Januška, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci laboratorního standu nacházející ho se na ústavu UVEE Vysokého učení technického v Brně, který obsahuje stejnosměrný a asynchronní motor připojených na stejné hřídeli. Součástí práce ...
 • Model přepravníku beden 

  Sodomka, Petr
  Tato bakalářská práce se v první části věnuje návrhu modelu pásového dopravníku beden. Následující část obsahuje soupis všech komponent použitých pro stavbu modelu. Vlastní realizace modelu po mechanické i elektrické stránce ...
 • Model stejnosměrného motoru 

  Turanský, Luboš
  V práci je popsáno základní rozdělení elektrických motorů a možnosti jejich regulace. Podrobně je pak rozebráno získání matematického modelu DC motoru včetně simulace pro Matlab/Simulink. Dále je popsána tvorba hardwaru a ...
 • Modelování a HIL simulace ovládání pátých dveří osobního automobilu 

  Musil, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, tvorbou modelů a simulacemi mechanismů pátých dveří osobního automobilu. Problém byl analyzován na základě reálného měření, provedeného na třech různých vozidlech. Na základě měření ...
 • Modelování pohonu s DC motorem v prostředí MATLAB/Simulink 

  Kunovský, Martin
  Předložená bakalářská práce se zabývá stejnosměrnými motory, jejich vlastnostmi a jejich modelováním. Pro účel modelování byl vytvořen matematický model stejnosměrného motoru, který je připojen na H-můstek a řízen PWM ...
 • Modul pro verifikaci rotačních pozičních senzorů 

  Krolák, David
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci řídícího modulu pro automatizované měření moderních bezkontaktních indukčních snímačů úhlové pozice pomocí mechanického rotačního systému, skládajícího se ze stejnosměrného ...
 • Možnosti měření zatěžovacího momentu u elektrických strojů 

  Belica, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami merania zaťažovacieho momentu u elektrických strojov. Popisuje princíp činnosti jednotlivých snímačov a zahrňuje výpis najznámejších výrobcov daných zariadení. U výrobcov ...
 • Návrh dvoukolového autonomního robota 

  Hess, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navrhnout autonomního dvoukolového balančního robota s diferenciálním podvozkem. Tento typ robota je vhodný zejména do menších prostor, kde vynikají jeho manévrovací schopnosti. Při návrhu ...
 • Návrh elektrického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Otoupalík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického pojezdu pro univerzální pohonnou jednotku žacího stroje, která bude ovládána dálkově. Daný pojezd má nezávislé ovládaní kol, maximální rychlost 9,84 km v hodině a umožňuje ...
 • Návrh hardware venkovního robotu 

  Sitta, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou základních druhů řešení podvozků s podrobnějším popisem Ackermanova a diferenčního podvozku. Dále se věnuje základním parametrům stejnosměrných motorů a převodovek užívaných pro robotické ...
 • Návrh komplexního HIL simulátoru pátých dveří automobilu 

  Obrtáč, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom komplexného HIL simulátora piatych dverí automobilu. Začiatok práce sa venoval teoretickým rešeršiam v oblasti In-the-Loop testovania. Praktická časť popisovala vývoj HIL simulátora ...
 • Návrh pohonu elektrické tříkolky 

  Filipec, Petr
  Tato práce se zabývá návrhy pohonu pro dva typy elektrických tříkolek (typ do terénu a interiéru). Návrhy zahrnují celkovou koncepci pohonu. Na základě studie elektrických strojů a výpočtů byly vybrány nejvhodnější ...
 • Návrh pohonu se stejnosměrným motorem, pro náhradu krokového motoru 3D tiskárny 

  Králík, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modulu pro řízení DC motoru za pomocí signálů, které se používají pro řízení krokového motoru. Modul bude následně implementován do stávající 3D tiskárny. Součástí práce je i ...
 • Návrh řídicí jednotky pro robotické vozidlo Car4 

  Šůstek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nové řídicí jednotky pro experimentální vozidlo CAR4. V první části práci jsou popsány základní komunikační protokoly a algoritmy kontrolních součtů, které se u komunikace používají. ...
 • Návrh řídicího algoritmu pro elektromechanický aktuátor s výrazným suchým třením 

  Veselý, Antonín
  Tato práce se zabývá identifikací aktuátorů s výrazným suchým třením, případně vratnou pružinou. Identifikované modely tření a pružiny jsou následně optimalizovány pomocí Parameter Estimation toolboxu. Protože tření a ...
 • Návrh řídicího algoritmu pro stabilizaci letadla 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce „Návrh řídícího algoritmu pro stabilizaci letadla“ předkládá základní informace o aerodynamice letadel, potřebné k vytvoření nelineárního matematického modelu letadla a pohonné jednotky. Dále práce obsahuje ...
 • Návrh trenažéru přistání na padákovém kluzáku 

  Wertheimer, Pavel
  Trénink přistávání na padákovém kluzáku je velice neefektivní, protože každý let potřebuje dlouhou přípravu. Školy paraglidingu proto hledají alternativu pro výcvik začínajících pilotů. Řešením je trenažér létání na padákovém ...
 • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci stejnosměrného motoru 

  Chalupa, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou a realizací Power-HIL systému, který je určen k simulaci reálného stejnosměrného motoru s komutátorem a permanentními magnety. K analýze problému byly využity simulace reálných komponent v ...
 • Ovládání motorů po sběrnici 

  Struhelka, Michal
  Tento projekt se zabývá základním řízením stejnosměrných motorů, serv a krokových motorů 8bitovým mikrokontrolérem firmy Atmel. Mikrokontrolér je připojen ke sběrnici I2C jako slave a je navržen komunikační protokol typu ...
 • Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech 

  Berčík, Vojtěch
  Tato práce řeší počítačovou modelaci laboratorního měřícího pracoviště s asynchronním a stejnosměrným motorem propojených pružnou spojkou a výrobní dokumentaci rámu, na kterém je toto soustrojí umístěno. Dále je v práci ...