Now showing items 21-40 of 64

 • Model elektronického obchodu 

  Krejčířová, Lívia
  Moja diplomová práca sa zameriava na vytvorenie vlastného internetového obchodu, nie len ako nástroja manažmentu v konkurenčnom boji, ale aj ako nástroja použitého pri zdokonaľovaní a zviditeľňovaní spoločnosti. Na základe ...
 • Model elektronického obchodu 

  Jaroš, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje vybrané problémy elektronického obchodování. Popisuje současný stav a obsahuje návrh modelu elektronického bankovnictví. Realizace tohoto návrhu povede ke zkvalitnění nabízených služeb.
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Souček, Vilém
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje zhodnocení situace společnosti ELEKTROOPRAVNA RAUS s.r.o. Velké Meziříčí, analýzu trhu, na kterém se ...
 • Model elektronického obchodu pro firmu 

  Stehlík, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu internetového obchodu pro firmu Klimatizace Brno s.r.o. Na základě analýzy obecného a oborového okolí firmy a stávajícího stavu firemních internetových stránek je navržen internetový ...
 • Model elektronického obchodu s autodoplňky 

  Mišák, Stanislav
  Bakalářská práce pojednává o problematice implementace elektronického obchodu pro začínajícího samostatného podnikatele, a to od výběru vhodné aplikace, výběru webhostingu, až po otázky týkající se provozu obchodu a zajištění ...
 • Model elektronického obchodu ve službách 

  Šustrová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá současnou situací společnosti poskytující služby v oblasti kopírování, laminování, vazby dokumentů a podobně. Firmě navrhuje především model elektronického obchodu týkající se struktury, funkčnosti ...
 • Model internetového obchodu pro firmu 

  Boudný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací elektronického obchodování a tvorbou elektronického obchodu. Obsahuje teoretické předpoklady, analýzu problému a návrh řešení. Je zde popsán postup vytváření elektronického obchodu ...
 • Model práce s dokumenty v elektronickém obchodování 

  Grohmann, Jiří
  Tato práce obsahuje model práce s dokumenty elektronického obchodování. Je zde rozebrána možnost elektronických podpisů v účetnictví a popsány vybrané případy bezpečnosti elektronického podpisu. V práci jsou uvedeny vybrané ...
 • Možnosti elektronického obchodu při nákupu nových automobilů 

  Hamplová, Veronika
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní analýzu prodeje nových automobilů přes internet. Pro celkovou analýzu vnějšího a vnitřního prostředí je použita metoda SLEPTE a SWOT. Pro zjištění názoru na zavedení tohoto nového ...
 • Návrh a optimalizace elektronického obchodu 

  Rýznar, Pavel
  Tato práce řeší možnosti vývoje elektronických obchodů. Konkrétně se práce bude zabývat návrhem a realizací internetové aplikace, strukturou databáze a vhodnou optimalizací internetových stránek.
 • Návrh a propagace elektronického obchodu Garant Trading, s.r.o. 

  Richtr, Jiří
  Bakalářská práce se bude zabývat návrhem elektronického obchodu pro firmu Garant Trading, s.r.o. V práci se zaměřím především na návrh struktury obchodu, jeho funkčnost a výběr dodavatele a zhotovitele obchodu. V další ...
 • Návrh a tvorba nové e-commerce platformy 

  Hladík, Petr
  Hlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou ...
 • Návrh dílčí části informačního systému subjektu 

  Blaško, Jaroslav
  Zameraním tejto bakalárskej práce je analýza a návrh elektronického obchodu pre zahraničnú firmu Madamedog, ktorej predmetom podnikania je predaj oblečenia a doplnkov pre domáce zvieratá. Cieľom firmy je pridanie slovenského ...
 • Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci 

  Bačík, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh e-shopu z oblasti stavebníctva , ktorý sa zaoberá predajom a distribúciou stavebných hmôt a pracovnej techniky. Práca bude obsahovať distribučný, časový a finančný návrh plánu. V práci ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Blažek, Ľubomír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá elektronickým obchodom a elektronickým podnikaním vo všeobecnosti, informáciami o klientovi projektu a analýzou open-source platforiem elektronických obchodov. V praktickej časti sa zaoberá ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Kováčik, Viktor
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje statistiky o nejčastějších nákupech na Internetu. Popisuji zde situaci podniku na trhu a navrhuji pro ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Ševčík, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu B&Ch music s.r.o. Obsahuje analýzu elektronického obchodování, analýzu firmy a potřeb firmy, a následně návrh elektronického obchodu.
 • Návrh elektronického obchodu firmy 

  Kurek, Miloš
  Táto práca je zameraná na objasnenie výhod a nevýhod internetového obchodovania a vysvetlenie pojmov, ktoré sú pre takýto obchod kľúčové. Taktiež bude uvedený návrh na vybudovanie internetového obchodu a jeho následná ...
 • Návrh elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Kucbel, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu pro prodej počítačových her, který je založen na bázi dropshippingu. V teoretické části jsou popsány technologie, pomocí kterých bude elektronický obchod ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Fitness factory, s.r.o. 

  Husár, Marián
  Účelom tejto bakalárskej práce je návrh elektronického obchodu pre Fitness factory, s.r.o., ktorá plánuje na trh uviesť novú líniu športového oblečenia pod značkou WANT. Výsledný návrh ponúka riešenie, ktoré je odrazom ...