Now showing items 21-40 of 324

 • House 

  Uheríková, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu. Rodinný dům je dvojpodlažní, nepodsklepený z části krytý zeminou. Stavba je založena na základových pásech, nosná konstrukce je navržena ...
 • Kompaktní formy bydlení 

  Horňák, Juraj
  Bakalárska práca vychádza z ateliérového projektu Sociálne bývanie s prvkami rómskej kultúry. Zadaná parcela sa nachádza v mestskej časti Brno Maloměřice a Obřany. Rozmiestnenie domov je navrhnuté tak aby poskytovali ...
 • Koncový řadový dům ve Střelicích 

  Novotný, Miloslav
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace koncového řadového domu ve Střelicích u Brna na parcele č. 5801/2. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající zástavbu. Svým tvarem ...
 • Konstrukce rodinného domu 

  Vacatová, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. První nadzemní podlaží je zděné a není předmětem této práce. Na zděné konstrukci ...
 • Moderní nízkoenergetický rodinný dům 

  Pospíchal, Pavel
  Téma bakalářské práce zní moderní nízkoenergetický rodinný dům a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Rodinný dům je navržen se zajímavým architektonickým a dispozičním řešením. Objekt je situován na území kraje ...
 • Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí 

  Kašpar, Radek
  Diplomová práce Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány druhy obnovitelných zdrojů a možnosti čerpání dotačního programu ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Krištof, Marek
  Predmetom mojej bakalárskej práce je návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu objektu nadštandardného rodinného domu v Brně. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Žebětín, na parcelách 1607/8 a 1607/68. ...
 • Nízkoenergetický dům Rovná 

  Kindermann, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací samostatně stojícího dvoupodlažního rodinného domu pro pěti až sedmičlennou rodinu. Novostavba se nachází v okrese Blansko, v katastrálním území Boskovice. Svislé konstrukce ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům v Dubném 

  Honner, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh nízkoenergetického rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je téměř na rovinatém terénu na vybraném pozemku v Dubném nedaleko ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu 

  Kabrhelová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce rodinného domu. Model železobetonové konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1. Kromě statického ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Baloun, Radim
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Mírovicích. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s obytným podkrovím. Zastřešení objektu je řešeno pultovou střechou. Nosná konstrukce je navržena ze systému ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Šenovský, Josef
  Projekt řeší technickou dokumentaci částečně podsklepeného rodinného domu v obci Horní Lhota. Budova je umístěna na svažitém terénu. Dům má půdorysný tvar dvou obdélníků a má dvě sedlové střechy. V suterénu se nachází ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Surý, Viktor
  Projekt řeší technickou dokumentaci podsklepeného rodinného dvojdomu v obci Šumice. Budova je umístěna na rovinatém terénu v proluce mezi stávajícími rodinnými domy. Dům má půdorysný tvar obdelníku a má dvě pultové střechy. ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Pokorná, Jana
  Tato bakalářská práce zpracovává návrh samostatně stojícího, dvoupodlažního rodinného domu v městě Třebíč, v městské části Týn. Stavba obdelníkového půdorysu je navržena ve dvou materiálových variantách a to z cihelných ...
 • Novostavba rodinného domu s provozovnou v Brně 

  Ondrejčík, Matúš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s provozovnou v Brně a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen z jedné části jako dvoupodlažní dvougenerační dům a v druhé ...
 • Novostavba rodinného domu s vinným sklepem v Boršicích 

  Výstupová, Eliška
  Tato práce má za cíl vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o novostavbu rodinného domu s vinný sklepem v Boršicích. Novostavba je určena k trvalému bydlení pro pěti člennou rodinu. V suterénu se nachází ...
 • Novostavba rodinného domu se sochařským ateliérem "Statua" na ulici Vratenská 

  Ulyanov, Roman
  Tato bakalářská práce se týká návrhu a řešení rodinného domu se sochařským ateliérem. Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Miškovice, Praha. Stavba je určena pro bydlení pětičlennou rodinu (2 rodičů + 3 dětí). ...
 • Novostavba rodinného domu v Brně 

  Záleský, Radek
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací řadového rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Novostavba je situována v okrese Brno-město, v katastrálním území Brno-Obřany. Objekt je navržen jako zděná technologie z ...
 • Novostavba rodinného domu v městysi Jedovnice 

  Zouhar, Martin
  Řešením bakalářské práce je novostavba rodinného domu v městysi Jedovnice. Tento objekt je umístěný na konkrétním pozemku, který jasně limitoval možnosti stavby. Rodinný dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním ...
 • Novostavba rodinného domu v Poříčí nad Sázavou 

  Figuli, Juraj
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných prvků stropní konstrukce dvou-podlažního rodinného domu. Součást desky tvoří dvojice průvlaků a překladů. Pro velkorozponové průvlaky jsem zvolil dvě varianty ...