Now showing items 21-32 of 32

 • Podnikatelský záměr - realizace výrobní linky stavebních tvárnic 

  Staňa, Marek
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru na zřízení výrobního závodu k produkci stavebních tvárnic. V této práci jsou podrobně rozepsány různé možnosti finálních produktů, dle závislosti na rentabilitě. ...
 • Příprava a řízení developerských projektů 

  Marková, Lucie
  Cílem diplomové práce je vytvoření plánu řízení konkrétního developerského projektu a definování možných rizik, které mohou nastat v realizační fázi z pohledu developerské společnosti. Diplomová práce se dále zabývá základní ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Bobková, Martina
  Tato diplomové práce se zabývá přípravou a řízením stavební zakázky z pohledu investora. Teoretická část se koncepčně zabývá projektovým řízením, včetně potřebné legislativy. V praktické části je popsána příprava a řízení ...
 • Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva 

  Pantlíková, Radka
  Diplomová práce "Revitalizace panelového domu ve vlastnictví bytového družstva" je zaměřena na jednotlivé kroky a postupy při rekonstrukci bytového domu. Prioritou práce bylo věnovat pozornost výběru dodavatelských firem ...
 • Soudobé možnosti financování výstavby rodinného domu v České republice 

  Křížová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování výstavby rodinného domu. Vymezuje a analyzuje produkty finančního trhu a jejich vzájemné kombinace, konkrétně hypoteční úvěr a stavební spoření. Věnuje se jejich porovnání ...
 • Varianty financování dlouhodobého majetku 

  Valihrachová, Lea
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretickou část představuje vymezení konkrétních variant financování v podobě financování pomoci vlastních prostředků, leasingu a úvěrů. Tyto ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Boháčková, Adriana
  Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. V teoretické části představí následující definice ekonomických pojmů jako dlouhodobý majetek, odpisy, jednotlivé varianty financování a ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Pavlíčková, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování dlouhodobého majetku. Praktická část informuje o finančním ...
 • Vícezdrojové financování realizace investice v obci 

  Drmotová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování investičních projektů na úrovni obce. V souladu s rozvojovou strategií obce je vybrán konkrétní investiční záměr. Cílem práce je navržení vhodného způsobu financování ...
 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...
 • Vybraná investice v obci a možnosti jejího financování 

  Szusciková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na oblast financování ve veřejné sféře, a to především na možnosti, kterými lze veřejné investice financovat. Teoretická část práce pojednává o možnostech, které obce mají při financování jejich ...
 • Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci 

  Kučera, Patrik
  Tato bakalářská práce s názvem Zdrojová analýza financování vybrané investice v obci je zaměřena na možnosti, kterými lze vybraná investice financovat. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. Teoretická ...