Now showing items 21-40 of 59

 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Ondra, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením rozhodovacího fuzzy systému pro hodnocení dodavatelů společnosti REONTECH CZ s.r.o. První část práce je věnována teoretickým poznatkům z oboru fuzzy logiky. Další část práce obsahuje ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Pafkovičová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením dvou rozhodovacích systémů, které mohou být nápomocny při hodnocení dodavatelů a výběru nejvhodnějšího z nich. Oba modely, jak model, vytvořený v prostředí MS Excel, tak model ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mičák, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením rozhodovacieho systému na hodnotenie ponúk dodávateľov s využitím princípov fuzzy logiky. Na základe požiadaviek spoločnosti boli v rámci spracovávania diplomovej práce vytvorené dva ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Adamec, Václav
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je využito teorie fuzzy logiky. Základem práce je vytvoření nástroje, který pomůže vybrat nejvhodnějšího ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Baierová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů ocelových drátů společnosti M. K. R. plus, spol. s r. o. pomocí fuzzy logiky. Rozhodovací modely jsou tvořeny v prostředí MS Excel a v programu MATLAB. Práce ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Papoušek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů společnosti GMA Stanztechnik s. r. o. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů stavebních prací 

  Ondřejíková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je konkrétně využito teorie fuzzy logiky. Cílem práce je vytvoření nástroje, který pomůže firmě vybrat ...
 • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

  Remeš, Filip
  V diplomové práci jsou použity moderní metody analýzy a modelování. Diplomová práce umožňuje aplikaci fuzzy logiky při výběru dodavatele s vyhodnocením jeho možných rizik pro stavební podniky. Cílem této práce je vymezení ...
 • Aplikace fuzzy logiky při výběrů dodavatele 

  Chlebana, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá výberom vhodných dodávateľov a vyhodnotením ich možných rizík pre stavebný podnik za pomoci využitia metód umelej inteligencie. V práci sú spracované teoretické základy, popis a analýza problému ...
 • Aplikace fuzzy logiky v pojišťovnictví 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení bonity zákazníka. Konkrétně je orientována na využití Fuzzy logiky při stanovování výše povinného ručení, které musí mít ze zákona sjednané každé v České republice provozované ...
 • Fuzzy Logic and Singular Value Decomposition based Through Wall Image Enhancement 

  Riaz, M. M.; Ghafoor, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  Singular value decomposition based through wall image enhancement is proposed which is capable of discriminating target, noise and clutter signals. The overlapping boundaries of clutter, noise and target signals are separated ...
 • Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví 

  Píštěk, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vytvoření podpůrného nástroje pro hodnocení investičního záměru do nemovitostí. Hodnocení realit je založeno na principu fuzzy logiky. Návrh a ladění fuzzy modelů je provedeno ...
 • Fuzzy logika a predikce vývoje akciového trhu 

  Haviar, Martin
  Bakalářská práce se zabívá využitím fuzzy logiky, fuzzy systémů a fuzzy neuronových sítí při predikci vývoje akciového trhu. Práce obsahuje návrh a popis implementace aplikace na předpověď vývoje akciového trhu.
 • Fuzzy Petriho sítě pro expertní systémy 

  Maksant, Jindřich
  Tato práce si klade za cíl návrh a praktickou realizaci expertního systému, jehož báze znalostí bude modelovaná fuzzy Petriho sítí. Při návrhu je vycházeno z poznatků teoretického rozboru diagnostického expertního systému ...
 • Hodnocení klienta banky 

  Richtrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů umělé inteligence jako prostředku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh modelu fuzzy logiky v MS Excel a MATLAB jako nástroje pro hodnocení ...
 • Integrated method utilizing graph theory and fuzzy logic for safety and reliability assessment of airborne systems 

  Janhuba, Luboš; Hlinka, Jiří; Koštial, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper presents integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In general aviation (mostly up to EASA CS-23) and non-military unmanned aerial vehicles industry, safety and reliability ...
 • Inteligentní systém pro generování a analýzu obchodních doporučení na finančních trzích 

  Martinský, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá predikciou a problematikou vývoja cien na finančných trhoch. Popisuje automatické obchodné systémy založené na technickej analýze a diskutuje možnosti použitia softcomputingu pri konštrukcií ...
 • Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě 

  Hánečka, Martin
  Předmětem diplomové práce „Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě“ je oblast lokalizace přímých zahraničních investic ve středoevropském regionu a možnosti usnadnění lokalizačního rozhodování investora. ...
 • Metodika zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví 

  Doskočil, Radek
  Disertační práce řeší problematiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a je koncipována pro potřeby pojišťoven. Hlavním cílem práce je sestavení metodiky, která poskytne manažerům nástroj pro podporu rozhodování v ...
 • Metody hodnocení rizik prostřednictvím fuzzy logiky 

  Kovář, Kamil
  Diplomová práce pojednává o problematice fuzzy logiky, fuzzy množin a o operacích s nimi. Dále je v práci popsán postup kvantifikace rizik prostřednictvím fuzzy množin, proces fuzzyfikace, defuzzyfikace a jejich aplikace ...