Now showing items 21-25 of 25

 • Vnitřní informační systém malé firmy 

  Huvar, Michal
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat vnitřní informační systém malé firmy, který eviduje docházku zaměstnanců, umožňuje efektivní správu objednávek, služeb, projektů a poskytuje přehledně prezentované ...
 • Vývojové prostředí pro aplikaci založenou na Java EE 

  Chudý, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá základními technologiemi specifikace Java Enterprise Edition (Java EE). Ve stručnosti popisuje jejich architekturu, využití a implementační detaily. Dále je tato práce návodem pro přípravu ...
 • Webová aplikace redakčního systému pro správu dokumentů 

  Pohner, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem pokročilé webové aplikace.  Účelem této aplikace je rozšířená správa docx dokumentů zahrnující import, editaci, uchovávání a tvorbu nových dokumentů. Vývoj zahrnuje analýzu a stanovení ...
 • Webové rozhraní pro monitoring senzorového pole 

  Vajsar, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která umožní sledování (monitorování) bezdrátové senzorové sítě. Základem projektu je návrh databáze, která je schopna uchovávat data získaná z bezdrátové senzorové sítě. ...
 • Zabezpečení a architektura správce IPTV vysílání 

  Šimko, Daniel
  Cílem práce je analyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci pro správu IPTV vysílání. Analýza zkoumá požadavky na aplikaci a její výsledek je zpracován v podobě UML diagramu. Návrh je zaměřen na architekturu aplikace a ...