Now showing items 21-31 of 31

 • Vodík: zásobárna energie pro budoucnost 

  Studýnka, Radim
  Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat vodík jako zásobárnu energie, charakterizovat způsoby jeho ukládání, popsat jeho postavení v možném budoucím schématu energetických zdrojů a vyjmenovat energetické zdroje, ...
 • Vodíková energetika 

  Kocman, Lukáš
  Čím dál tím větší uplatnění vodíku v moderní energetice, se stalo motivem pro napsání této práce. Práce je zaměřena na vodíkovou energetiku a jejím cílem bylo zpracovat rešerši technologií získávání vodíku, využití vodíkových ...
 • Vodíková křehkost spojovacích šroubů 

  Vlk, Václav
  Tématem této bakalářské práce je rozbor několika zlomených šroubů, u kterých je podezření na degradaci materiálu následkem působení vodíkové křehkosti. Interpretace porušení a příčiny lomu byla provedena na základě ...
 • Vodíkové technologie pro akumulaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Šebek, Denis
  Akumulácia energie pomocou vodíkových technológií je téma aktuálna a veľmi dôležitá z pohľadu budúceho rozvoja energetiky. Táto práca sa zaoberá rozličnými spôsobmi akumulácie energie vrátane akumulácie energie pomocou ...
 • Vodíkové technologie pro ekologické energetické hospodářství v dopravě 

  Pavliska, Vojtěch
  Postupný přechod k obnovitelným zdrojům energie je jednou z hlavních věcí, které musí lidstvo v současné době řešit. Nejedná se pouze o výrobu elektrické energie, ale také o dopravní prostředky. Znečištění ovzduší ve větších ...
 • Vodíkový autobus 

  Kopecký, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vodíkovými autobusy, jejich koncepcí, vlastnostmi, praktickým uplatněním a ekonomikou provozu. Pojednává také o bezpečnosti a vodíkové infrastruktuře, zejména o výrobě, skladování a využití vodíku, ...
 • Vodíkový spalovací motor na základě zážehového spalovacího motoru 

  Roušar, Jiří
  Cíl bakalářské práce je porovnání vodíkového spalovacího motoru s konvenčními spalovacími motory, porovnání výhod a nevýhod vodíkového spalovacího motoru. Jsou představeny vlastnosti vodíku a jeho výroba, přeprava a ...
 • Výroba a uskladnění vodíku 

  Čoček, Bedřich
  Cílem této bakalářské práce je přednést přehled technologií výroby a způsobů uskladnění vodíku. Zvolené úkoly byly řešeny za pomocí odborné literatury a vědeckých článků na danou tématiku. V práci je popsáno deset výrobních ...
 • Výroba vodíku elektrolýzou 

  Kunický, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá výrobou vodíku elektrolýzou. Úvodní část popisuje základní vlastnosti vodíku, možnosti jeho uskladnění, transport, vodíkovou bezpečnost, ekonomiku vodíkového hospodářství a vliv na životní ...
 • Výroba vodíku elektrolýzou a možnosti zvyšování účinnosti 

  Pelán, Ondřej
  Tato práce shrnuje základní informace o vodíku, jeho výrobě, skladování a energetickém využití. Důraz je kladen na alkalickou elektrolýzu, faktory ovlivňující její účinnost a důsledky zavedení pulzujícího napětí. Závěr ...
 • Výroba vodíku z biomasy II 

  Matějka, Pavel
  Diplomová práce navazuje na práci Výroba vodíku z biomasy [1]. V této práci byly provedeny první experimenty výroby vodíku z pivovarského mláta tmavou fermentací. Na základě provedených experimentů pokračovala další další ...