Now showing items 21-40 of 56

 • Gamifikace vidozáznamu robotů sledujících čáru 

  Soboňa, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním trajektórie vozidla sledujúceho čiernu čiaru na nemennom bielom pozadí a následným porovnávaním kvality prejdenia tejto dráhy jednotlivými vozidlami. V prvej časti práce je ...
 • Grafický editor pro OS Android 

  Hrazdíra, Matěj
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro editaci rastrové grafiky pracující pod operačním systémem Android. Nejprve je uveden přehled dostupného software, a to jak pro platformu Android, tak PC. Na ...
 • Hierarchické metody segmentace obrazu 

  Staněk, Stanislav
  V mnoha aplikacích počítačového vidění je segmentace obrazu jedním z nekritičtějších kroků jeho analýzy. V této práci je prezentována segmentační metoda založená na shlukovacích algoritmech fuzzy c-means a k-means. Je ...
 • Image Bit-Depth Expansion Method Based On Sparse Representations 

  Záviška, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  In this paper, a method for restoration of low bit-depth images based on sparse representations is presented. Proposed method is independent on the transform used, however for the purposes of experiments, Discrete Cosine ...
 • Inteligentní kamera 

  Gogol, František
  Inteligentní kamerou se rozumí kamera doplněná o řídicí, vyhodnocovací popřípadě komunikační a zobrazovací jednotku, nejčastěji tvořenou jako embedded systém. Data získaná kamerou se ihned požadovaným způsobem zpracují a ...
 • Interaktivní segmentace 3D CT dat s využitím hlubokého učení 

  Trávníčková, Kateřina
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití neuronových sítí pro segmentaci CT dat s omezenými možnostmi použití anotovaných dat. Hlavním prostředkem pro zlepšení kvality segmentace kostí pomocí modelu trénovaného na malé ...
 • MATLAB-Based Applications for Image Processing and Image Quality Assessment – Part I: Software Description 

  Krasula, L.; Klima, M.; Rogard, E.; Jeanblanc, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  This paper describes several MATLAB-based applications useful for image processing and image quality assessment. The Image Processing Application helps user to easily modify images, the Image Quality Adjustment Application ...
 • Měření viability buněk 

  Prokopyeva, Elena
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby určování životaschopnosti buněk a jejího měřením. V první části práce je stručný úvod do teorie životaschopnosti buněk, jsou popsány metody měření buněčné viability a typy fluorescenčních ...
 • Monitorovací systém mobilních jednotek 

  Ševčík, Pavel
  Tato práce se zabývá zpracováním obrazu v reálném čase, jeho předzpracováním, segmentací a klasifikací. Na základě klasifikace je určeno natočení a pozice objektů. Cílem práce je vytvořit modulární aplikaci, která budu ...
 • Na něco ukaž a já ti řeknu, co to je 

  Dohnal, Jakub
  Tato práce se zabývá analýzou obrazu se zaměřením na detekci rukou a následné určení směru, kterým ruce ukazují. Práce je spojena s detekcí obličeje, detekcí barvy lidské kůže a trackováním objektů ve videu.
 • Návrh a vypracování úloh z oblasti zpracování obrazu v softwaru Matlab 

  Cupra, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu v softvéri MATLAB a návrhom dvoch ukážkových príkladov. Pre porozumenie problematiky sú uvedené základné informácie týkajúce sa obrazu a jeho digitálnej ...
 • Numerické metody pro rekonstrukci chybějící obrazové informace 

  Bah, Ebrima M.
  The Diploma thesis deals with reconstruction of Missing data of an Image. It is done by the use of appropriate Mathematical theory and numerical algorithm to reconstruct missing information. The result of this implementation ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Chrápek, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ovládání počítače pohybem celé hlavy. Pomocí sledování vzájemné polohy očí a nosu je určován směr natočení hlavy a pomocí pohybu hlavy jsou rozpoznávána jednoduchá gesta. K zpracování ...
 • Podpora hraní deskové hry Mlýny mobilní aplikací 

  Kolínek, Daniel
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro mobilní zařízení řešící úlohou určení nejlepšího tahu ve hře Mlýny ze snímku kamery chytrého zařízení. Úloha je rozdělena na podproblémy detekce pozice a následného určení nejlepšího ...
 • Pokročilé metody detekce hran v obraze 

  Novák, Marek
  Detekce hran v obraze je jedním fundamentálních postupů užitých v oblasti zpracování obrazu a počítačového vidění. Cílem této práce je implementace a porovnání zvolených konvenčních a pokročilých metod, včetně porovnání ...
 • Poloautomatické pořízení rozsáhlé databáze lidských obličejů 

  Michalík, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na metody získávání rozsáhlého počtu snímků lidských obličejů. Takto vzniklá databáze obličejů by měla sloužit jako datová sada pro detekci a rozpoznání lidských tváří pomocí strojového učení s ...
 • Research of the Defects in Anesthetic Masks 

  Laucka, A.; Andriukaitis, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  The article concerns the computer-assisted vision system created for the detection of the disposable anesthetic respiratory masks. This article provides the classification of defects which may be common to both rubber and ...
 • Rozpoznávání registračních značek 

  Trkal, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním státních poznávacích značek pomocí neuronových sítí s typem učení backpropagation. V teoretické části textu je stručně shrnuta teorie principu vytváření nových registračních značek, ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Horký, Vladimír
  V této práci budou představeny neuronové sítě, konkrétně algoritmus zpětného šíření chyby. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a budou zde řešeny problémy, se kterými se můžetete setkat při učení takovéto sítě. Práce ...
 • Rychlé zpracování obrazů 

  Rychlý, Ivo
  Zvětšující se množství dat v moderním zpracování obrazu vyžaduje nový postupy v psaní algoritmů. Největší překážkou pro úspěšné zrychlení algoritmu je paralelizace a následná optimalizace. Programy jako CUDA a OpenCL s ...