Now showing items 21-21 of 21

  • Webová aplikace pro monitorování procesu výroby 

    Foltýnová, Veronika
    Obsah mé práce je zaměřen dvěma hlavními směry. V prvních třech kapitolách jsou shrnuty teoretické poznatky, na jejichž základě bude vytvořena webová aplikace a v poslední kapitole bude rozebrána samotná aplikace. Nejprve ...