Now showing items 21-23 of 23

 • Tvorba báze znalostí pro diagnostikování nemoci 

  Macháček, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby báze znalostí. Popisuje základy expertních systémů, jejich funkci a možné využití v dnešním světě. Výsledkem práce je báze aplikovaná ve webovém rozhraní NPS se schopností ...
 • Vliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerů 

  Kolomazník, Vít
  Práce se zabývá strukturou etylen-propylenových kopolymerů (E/P kopolymerů) vyrobených polymerací v plynné fázi. Cílem bylo zjistit vliv použitých katalyzátorů na rozložení etylenových jednotek ve výsledném materiálu. Byly ...
 • Základní měřící techniky magnetické rezonance 

  Toufarová, Tereza
  Tato práce pojednává o základních principech magnetické rezonance. Popisuje tento jev z pohledu kvantové mechaniky a z pohledu klasické fyziky. Oba dva přístupy se značně liší, ale ke kompletnímu popisu jevu je potřeba ...