Now showing items 21-40 of 70

 • Informační systém pro správu licencí software 

  Nejedlý, Jakub
  Tato práce pojedává o vytvoření informaního systému pro správu softwarových licencí. Zadavatelem je společnost Codasip zabývající se výrobou procesorů a s tím souvisejících softwarových nástrojů. Tato firma již disponovala ...
 • Informační systém s interpretem pro zpracování měřených veličin a jejich vizualizaci 

  Šifra, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového informačního systému pro správu výkonnostních testů sportovních lezců Českého horolezeckého svazu. Systém je implementován v jazyce PHP s využitím frameworků ...
 • Inovace bezplatného registru jízdních kol 

  Petričko, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie s využitím Nette frameworku pre projekt KradenaKola.cz. Teoretické východiská sú využité k popísaniu technológií použitých pri vývoji. Na základe analýzy požiadavkou ...
 • Komponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na data 

  Loukota, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření zvoleného rámce pro tvorbu webových aplikací v jazyce PHP o definici šablon stránek v XML s možností implementace vlastních rozšiřujících značek v PHP. Rámce ...
 • Konferenční a žurnálový redakční systém s modulární architekturou 

  Ličko, Stanislav
  Práca popisuje súčasné možnosti PHP frameworkov. S využitím českého PHP frameworku Nette je navrhnutý a vytvorený modulárny systém, slúžiaci na zverejňovanie odborných článkov a konferencií. Podporuje registráciu a spravovanie ...
 • Metoda BSC (Balanced scorecard) a možnosti aplikace do IT oblasti 

  Navrátilová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá využitím metody Balanced Scorecard. Metoda měří výkonnost podniku pomocí finančních i nefinančních ukazatelů, které jsou podstatné pro zvýšení výkonu a efektivnosti. V práci je uveden přehled ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Smelik, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby rezervačního systému v prostředí internetových stránek s využitím frameworku Nette. Celá práce je rozdělena do více částí a to zjištění teoretických podkladů ...
 • Modernizace informačního systému základní školy 

  Bárta, Michal
  Úkolem práce je modernizace informačního systému základní školy ZŠ Kamenice a jeho komponent. Modernizace se týká analýzy současné aplikace a požadavků na jeho používání, následně navržení struktury nového moderního a ...
 • Modulární CMS pro správu webové prezentace 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace systémů pro správu webové prezentace. Na začátku práce je definován pojem systému pro správu obsahu a jsou rozebrány stávající volně dostupné systémy tohoto typu. Následně jsou ...
 • Nástroj pro sběr statistických dat 

  Černý, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou systému pro sledování internetových aplikací. Systém umožňuje připojit dostupné služby a data získaná z těchto služeb ukládat do databáze. Uživateli umožňuje vybírat data a provádět ...
 • Nástroj pro správu rodinných multimediálních dat 

  Černoch, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní a implementací prototypu webové aplikace, jejíž hlavním cílem je usnadnit uživatelům sdílení multimediálních dat. V textu jsou čtenáři popsány některé typy ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti Safiral, s.r.o. 

  Sehnal, Stanislav
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci, která bude sloužit pracovníkům společnosti Safiral s.r.o. Díky této aplikaci mohou být efektivně hodnoceny zakázky z ekonomického hlediska a není k tomu třeba zdlouhavých a ...
 • Návrh elektronického obchodu na bázi dropshippingu 

  Kucbel, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu pro prodej počítačových her, který je založen na bázi dropshippingu. V teoretické části jsou popsány technologie, pomocí kterých bude elektronický obchod ...
 • Návrh informačního systému 

  Navrátil, Luboš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému dle požadavků společnosti Agrall servis a.s., která se zabývá poskytováním a zprostředkováním zemědělských služeb. Práce obsahuje teoretické informace ...
 • Návrh informačního systému pro automatizaci vybraných procesů 

  Mruškovičová, Timea
  Bakalárska práca pojednáva o problematike firemných procesov a ich automatizácii. Východiskom zadania je výsledok analýzy súčasného stavu firmy VEEM, s.r.o., jej firemných procesov, interných zdrojov, analýzy konkurencie ...
 • Opensource řešení EET s evidencí skladu a portálem pro zákazníky 

  Švestka, Jakub
  Tato práce se zabývá studií webových technologií pro vývoj informačních systémů, analýzou požadavků, návrhem a implementací systému pro prodej zboží, který podporuje evidenci tržeb do EET, evidenci skladu a dále nabízí ...
 • Osobní startovací stránka 

  Kadletz, Lukáš
  Tato práce řeší návrh a realizaci webové aplikace s názvem Osobní startovací stránka. Aplikace umožňuje vytvoření domovské stránky s odkazy a RSS zdroji řazenými do kategorií. Práce klade důraz na responzivní design, ...
 • Pokročilé zobrazování genealogických dat 

  Prostredníková, Hana
  Cílem této práce je vytvoření a návrh aplikace, která rozšiřuje možnosti reprezentace genealogických dat s využitím současných geografických informačních systémů. Podstatou aplikace je zpracování GEDCOM souboru, následná ...
 • Poradce při nákupech 

  Kocourek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou nalezení nejkratší cesty v obchodu pro zvolený nákup. Jsou zde popsány technologie pro tvorbu www stránek. Pro procházení stavového prostoru jsou uvedeny algoritmy k nalezení nejkratší ...
 • Práce s údaji o pozici pořízení fotografie 

  Vítek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá prací s údaji o pozici pořízení fotografie. Na výsledný komunitní web mohou uživatelé nahrávat digitální fotografie, tyto fotografie potom hodnotit na základě přesnosti zadané pozice a ...