Now showing items 21-28 of 28

 • Studium účinku elektrického výboje na atmosféru simulující podmínky na Marsu 

  Fojtíková, Nikola
  Cílem bakalářské práce bylo prostudovat účinky elektrického výboje na atmosféru simulují-cí podmínky na Marsu. Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci atmosféry Marsu za atmosférického tlaku a běžné laboratorní ...
 • Technologie řezání plazmovým paprskem 

  Sedlák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá nekonvenční metodou dělení kovů, konkrétně technologií řezání plazmovým paprskem. V úvodu práce je zpracována literární studie sledující danou problematiku z teoretického hlediska. Jádro práce ...
 • Technologie výroby rámu skříně 

  Tvarůžek, Martin
  V bakalářské práci se porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější technologie výroby součásti rámu skříně. Jedná se o skříně sloužící k indukčnímu ohřevu materiálu. Porovnávána je technologická stránka dělení materiálu pomocí ...
 • Vliv plazmatické oxidace uhlíkové pracovní elektrody na její elektrochemickou odezvu 

  Koporec, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá vplyvom plazmy na uhlíkové pracovné elektródy a na ich elektrochemickú odozvu. Teoretická časť práce popisuje technológiu hrubých vrstiev, pracovné uhlíkové elektródy, cyklickú voltampérometriu, meranie ...
 • Využití plazmového oblouku v technické praxi 

  Zajíc, Jiří
  ZAJÍC, Jiří: Využití plazmového oblouku v technické praxi Práce je zaměřena na popis technologií využívajících plazma, pro jeho vysokou teplotu, dynamické účinky a ionizaci. V první části je práce zaměřena na popis principu ...
 • Výroba vzorku plazmového řezacího stroje 

  Klepárník, Ivo
  V této práci je řešena problematika plazmového řezání. Pojednává o principu, výhodách a nevýhodách plazmového řezání. Dále se zabývá konstrukci plazmového stroje s vytipováváním komponentů potřebných k polohování strojního ...
 • Vývoj zobrazovacích zařízení 

  Mudrich, Tomáš
  Cílem této semestrální práce je poskytnoust stručný popis vývoje zobrazovacích zařízení od prvních displejů až po nejmodernější technologie a technologie, které budou používány v blízké budoucnosti Tato práce popisuje ...
 • Zjednodušený model axiálně chlazeného oblouku 

  Kasal, Ondřej
  Výhodami využití výpočetní techniky je rychlé a přehledné zpracování dat. Nabízí se i velká variabilita a okamžitá možnost změny přenášené informace, stejně jako jejich časté nebo opakované používání. Od různorodosti a ...