Now showing items 21-40 of 53

 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Hlavní náplní práce bude návrh na nově vybudovanou počítačovou síť na základě požadavků majitele. Pokusí se najít nejlepší řešení pro zpracování sítě ...
 • Návrh počítačové sítě pro VIVO CONNECTION s.r.o. 

  Kratochvíl, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem počítačové sítě pro firmu VIVO connection s.r.o. Počínaje analýzou současného stavu a požadavky společnosti. Popisuje technické řešení kabelážního systému, přes navržení ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Sikora, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu počítačové sítě, konkrétně v budově základní školy. Vychází z analýzy současného stavu počítačové sítě, prostor školy a požadavků zadavatele. Práce obsahuje teoretické poznatky, ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dobeš, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti. Vychází z analýzy budovy, ve které má být tato síť realizována a následně specifikuje konkrétní postupy a prvky, které budou použity při realizaci. Obsahuje ...
 • Návrh počítačové sítě v komerční budově 

  Zach, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem počítačové sítě v budově pro komerční využití. V práci je obsažena teorie síťové problematiky, analyzován současný stav a také požadavky na realizaci. Popisuje technické řešení kabelážního ...
 • Návrh počítačové sítě v novostavbě rodinného domu 

  Hruška, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. V práci jsou uvedeny teoretické podklady pro pochopení dané problematiky a následně je proveden návrh samotné sítě. Na základně konkrétních ...
 • Návrh počítačové sítě v podniku 

  Menšíková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v podniku. Popisuje řešení kabeláže, aktivní i pasivní prvky sítě a vzájemné propojení jednotlivých komponent sítě.
 • Návrh počítačové sítě v projekčním ateliéru 

  Kryštof, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě projekčního ateliéru na základě analýzy požadavků investora. Jde o návrh univerzální kabeláže a specifikaci vhodných aktivních prvků pro bezproblémový chod navrhované ...
 • Návrh počítačové sítě v rekonstruované firemní budově 

  Porč, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v rekonstruované části firmy Karel Porč s.r.o. Práce popisuje teoretická východiska, analýzu současného stavu, požadavky investora, a z toho je následně vytvořen návrh ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Havránek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh počítačové sítě rodinného domu. Opírá se o konkrétní požadavky budoucích obyvatelů. Zároveň se také pokusí najít řešení, které by se nejvíce hodilo do tohoto konkrétního objektu. ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická ...
 • Návrh počítačové sítě ve správní budově firmy 

  Sokol, Jan
  Cílem práce je vytvořit kompletní návrh počítačové sítě pro firmu Markagro, s.r.o. Počínaje návrhem kabelových tras, přes navržení možných typů kabelů, propojných jednotek, zásuvek a návrhem jejich počtu.
 • Návrh realizace počítačové sítě v prostředí restaurace a hudebního klubu 

  Matušů, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a tvorby počítačové sítě pro restaurační zařízení s music clubem. Mimo samotného návrhu strukturované kabeláže a zařízení obsahuje také analýzu současného stavu a teoretická ...
 • Návrh síťové infrastruktury polyfunkční budovy 

  Kobliha, Jan
  Bakalářská práce se zabývá designem implementace síťové infrastruktury do nově vystavovaného polyfunkčního objektu. Vychází z podkladů stavebních plánů a požadavků zadavatele. Bakalářská práce obsahuje teoretické podklady ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro moderní rodinný dům 

  Dokoupil, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro moderní rodinný dům. Vychází z analýzy architektonického projektu rodinného domu, na jehož základě bude tato síť navrhnuta. Dále specifikuje konkrétní implementaci ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro novostavbu rodinného domu 

  Krčmář, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro novostavbu rodinného domu. Vychází z analýzy architektonického projektu domu, na jehož základě bude počítačová síť navržena. Následná implementace bude podle ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Svoboda, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury rodinného domu. Výchozí podklady pro návrh síťové infrastruktury jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci jsou uvedeny teoretické znalosti nutné pro následné ...
 • Návrh strukturované kabeláže sítě podniku 

  Zemánek, Jakub
  Práce se zabývá počítačovou sítí malé společnosti , která vyniká v oblasti průmyslové automatizace. Stav její současné počítačové sítě je celkově nevyhovující a chybí jí veškerá dokumentace. Výstupem práce je navrhnutí ...
 • Návrh univerzální kabeláže multifunkční budovy 

  Fremel, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem universální kabeláže v multifunkčním domě. Konkrétně analýzou současného stavu domu, teoretickými východisky využitými při návrhu řešení a samotný návrh konečného řešení vycházejícího z ...
 • Návrh univerzálního kabelážního systému komerční budovy 

  Vítěz, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem univerzálního kabelážního systému pro komerční budovu. Práce analyzuje současný stav kalebážní infrastruktury budovy, obsahuje teorii síťové problematiky, výběr prvků sítě a návrh kabelážního ...