Now showing items 21-40 of 284

 • Podnikatelská plán pro založení boulder centra 

  Herman, Jan
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru pro založení Boulder Centra v Brně. Jde o horolezeckou stěnu spojenou s možností posezení. Na základě ekonomických analýz je sestaven podnikatelský plán, který ...
 • Podnikatelsky zamer rozvoje podniku 

  Camfrla, Vlastimil
  Vypracovaná bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje činnosti podniku. Prezentuji v ní projekt rozšiřující obor působnosti zkoumané společnosti o další činnosti. Práce bude sloužit jako podkladová ...
 • Podnikatelský plán 

  Zemanová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského plaveckého tábora pro děti, který každoročně pořádá plavecká škola Kometa Brno. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace a ...
 • Podnikatelský plán 

  Kocmanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá reálným problémem založení podniku v oblasti doučování a hlídání dětí ve městě Brně a jeho okolí. Po důkladném prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí je navržen vhodný podnikatelský záměr, ...
 • Podnikatelský plán - výstavba sportovního zařízení 

  Teršl, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektu sloužícímu ke zhodnocení sportovního zařízení s označením Zip-Line. Tento projekt má sloužit jako podklad k co možná nejobjektivnějšímu posouzení celé atrakce jak z hlediska ...
 • Podnikatelský plán - založení obchodní organizace 

  Moskalenková, Lucie
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru na založení společnosti s r.o. WELOV. Obsahuje shrnutí veškerých získaných informací ke zpracování záměru, analýzu současné situace, vymezení podnikatelské činnosti, navržení ...
 • Podnikatelský plán - zhodnocení finančního kapitálu firmy 

  Brauner, Roman
  Cílem bakalářské práce je formulace návrhů na zhodnocení finančních prostředků, které přes firmu plynou . Předkládaná práce je zpracována pro konkrétní prostředí brněnské firmy REWIN BRNO, s.r.o. Přínosem práce je formulace ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Bajerová, Veronika
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském (business) plánu. Mezi nabízený sortiment patří prodej korálků, korálkových komponentů a pořádání tvořivých kurzů ...
 • Podnikatelský plán na založení vinotéky 

  Hudcová, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru k založení vinotéky. Obsahuje teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. Vymezuje základní pojmy potřebné pro analytickou část ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj existující firmy 

  Petříček, Radim
  Předmětem diplomové práce je firma IdentCORE působící na trhu identifikačních RFID médií a potisku plastových karet jakožto distributor. Hlavním cílem práce je sestavení podnikatelského plánu, identifikace tržních a ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Bastlová, Pavlína
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy. Práce analyzuje současný stav podniku, jeho možnosti a problémy. Především na základě analýzy trhu, konkurence a finanční analýzy předkládám ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelské činnosti 

  Brázda, Ondřej
  Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podnikání, který bude použit při žádosti o dotace z Evropské unie. Podnikatelský plán vychází jak z vnitřní analýzy firmy, tak z analýzy trhu. V teoretické ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Čechová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru, který poslouží malému živnostníkovi v rozvoji jeho podnikání v oblasti výroby bižuterie. Na základě teoretických poznatků navrhuje postup, jak zvýšit objem ...
 • Podnikatelský plán pro založení Domova pro seniory 

  Blahová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení soukromého domova pro seniory. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti poskytování sociálních a ubytovacích služeb ...
 • Podnikatelský plán pro založení firmy Led Garden 

  Lehar, Adam
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením podnikatelského záměru na založení firmy pro celoroční pěstování bylinek a jiných rostlin pod umělým osvětlením ve vnitřních prostorách. Pro svícení má být použita technologie LED ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku v oblasti gastronomie 

  Vavrisová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení (gastronomie). Práce vychází z předpokladu tržní mezery v této ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny s rychlým občerstvením 

  Klimánková, Marina
  Bakalářská práce se zabývá založením nového podniku v oblasti pohostinství, konkrétně provozovny rychlého občerstvení. Pracuje se zde s analýzou současné situace na trhu, identifikují se příležitosti a možná rizika podnikání. ...
 • Podnikatelský plán pro založení restaurace 

  Mrňousová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení restaurace. Vymezuje základní živnostenské pojmy, zákonné požadavky a teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. ...
 • Podnikatelský plán rozvoje firmy EMKO Case a.s. formou vytvoření elektronického obchodu 

  Filkuka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského plánu pro rozvoj firmy EMKO Case a.s. Práce je rozdělena na čtyři části. První uvádí cíle a metody řešení. Druhá, teoretická část, popisuje významné pojmy spojené s ...
 • Podnikatelský plán výrobního podniku 

  Borovská, Veronika
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr výrobního podniku. Na základě teoretických poznatků získaných během studií a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení firmy a jejího případného umístění na trhu.