Now showing items 21-26 of 26

 • Vymáhání pohledávek 

  Hešová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek. Práce si klade za cíl poskytnout rozbor právní úpravy vymáhání pohledávek soudem a exekutorem. Čtenářům nabídne přehled o postupech při výkonu rozhodnutí a exekuci. Současně ...
 • Vymáhání pohledávek soudní cestou 

  Sedláková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby vymáhání pohledávek. Teoretická část obsahuje jednotlivé způsoby vymáhání. Na konkrétní právnické osobě je proveden rozbor úspěšnosti vymáhání pohledávek těmito jednotlivými ...
 • Vymáhání pohledávek společností Findebt a.s. 

  Janák, Milan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání postoupených pohledávek obchodní společností FinDebt a.s. a jejím cílem je poskytnout co nejucelenější přehled o právní úpravě problematiky vymáhání pohledávek, jakož i o ...
 • Vymáhání pohledávek v zastoupení advokátní kanceláře 

  Zábrž, Jan
  Bakalářská práce se zabývá více způsoby vymáhání pohledávek dle platných právních norem. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé způsoby vymáhání. Praktická část je zaměřena na způsoby vymáhání v praxi. Jednotlivé ...
 • Vymáhání pohledávek ve společnosti PANACHILLES a. s. 

  Šmehlíková, Petra
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vymáhání pohledávek dle občanského soudního řádu a exekučního řádu. Dále poskytne informace o rozhodčím řízení. Cílem této práce ...
 • Zajištění a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Večeřa, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Má tři základní části a to teoretickou, analytickou a část, kde navrhnu vlastní řešení. Teoretická část je zaměřená na teoretické vymezení základních pojmů, ...