Now showing items 21-40 of 60

 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci 

  Ontlová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod projektového managementu pro návrh řešení projektu Okruhové Dny. Práce je nejprve zaměřena na specifikaci teoretických poznatků dané problematiky, načež navazuje ...
 • Návrh projektu implementace elektronického obchodu ve společnosti 

  Pírková, Hana
  Diplomová práce vytváří návrh projektu pro implementaci elektronického obchodu ve vybrané společnosti s využitím nástrojů a metodik projektového managementu. Na základě analýz podnikového prostředí a klíčových teoretických ...
 • Návrh projektu implementace IS s využitím metod projektového řízení 

  Šindelka, Josef
  Obsahem této bakalářské práce je využití nástrojů a metodik projektového managementu v praxi, cílem je vytvořit plán projektu pro implementaci informačního systému v konkrétní společnosti. V teoretické části práce jsou ...
 • Návrh projektu na zavedení elektronického obchodu společnosti 

  Szarka, Tamás
  Diplomová práca vytvorý návrh projektu pre implementácie elektronického obchodu vo vybranej spoločnosti s využitím nástrojov a metodiky projektového manažementu. Na základe analýz podnikového prostredia a kľúčových ...
 • Návrh projektu nového skladovacího systému 

  Brlejová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom projektu nového skladovacieho systému pre spoločnosť IFE-CR, a.s. Projekt je vypracovaný v programe MS Project s využitím metód a techník projektového managementu. Projekt obsahuje ...
 • Návrh projektu personálního informačního systému 

  Łabudková, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. Obsahem práce je praktická aplikace doporučených metod a technik v konkrétní firmě.
 • Návrh projektu pro zavedení voicebota 

  Vodák, Marek
  Diplomová práce řeší návrh projektu pro zavedení voicebota. V práci je vysvětleno možné využití této technologie v kontextu firmy a je provedena analýza současného stavu. Využitím nástrojů projektového managementu je ...
 • Návrh projektu výstavby pobočky call centra 

  Čandas, Matouš
  Bakalářská práce obsahuje návrh projektu využitím nástrojů a technik projektového managementu. V této bakalářské práci je zpracován projekt vybudování call centra podnikem Tomza, s.r.o. Tento projekt obsahuje zpracování ...
 • Návrh projektu zavedení internetových stránek 

  Kováčik, Viktor
  Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem projektu, který je navržen pro tvorbu internetových stránek. V práci jsou uvedeny základní pojmy a problematika projektového managementu. Firma, na kterou se bude projekt aplikovat, ...
 • Návrh průběhu zpracování první etapy „Studie proveditelnosti pro realizaci centrálních nákupů“ 

  Pohanová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá projektovým managementem a návrhem postupu zpracování veřejné zakázky centralizovaných nákupů. Zmiňuje teoretické poznatky v problematice projektového managementu v oblasti plánování a legislativní ...
 • Projektové řízení při vývoji mobilních aplikací 

  Nejedlý, Roman
  Bakalářská práce zhodnocuje současný stav řízení projektů vývoje aplikací na mobilní zařízení ve společnosti X Production s.r.o.. Obsahuje návrh vhodných nástrojů pro řízení projektů.
 • Projektové řízení v organizaci 

  Boček, Aleš
  Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení projektů ve studentské organizaci BEST Brno působící na VUT v Brně na příkladu projektu inženýrské soutěže. Práce shrnuje jak teoretické poznatky dle standardu IPMA a specifika ...
 • Projektový management v prostředí ExtJS 

  Zajíc, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na management projektů pomocí Ganttových diagramů. Problematika je řešena jako klient-server aplikace postavená na knihovně ExtJS. Práce nastiňuje možnosti ExtJS a přináší detailní popis ...
 • Root Cause Analysis in Post Project Phases as Application of Knowledge Management 

  Doskočil, Radek; Lacko, Branislav (MDPI, 2019-03-19)
  This paper is focused on the root cause analysis of post project phases. The research has been linked to the identification of the 21 most common reasons for not executing post project phases. The main aim of this paper ...
 • Řízení projektu a optimalizace projektového řízení 

  Atanasovský, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá stavem projektového řízení v konkrétní firmě. Práce je zaměřena na zavedení projektového řízení ve firmě a na zlepšení procesů realizace projektů. Návrhy na zlepšení jsou zkoušeny na pilotním ...
 • Řízení rizik projektu 

  Kolek, Luboš
  Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat a navrhnout proces řízení rizik vybraného projektu. Pro dosažení hlavního cíle byla provedena analýza současného stavu, zpracovány strategické analýzy a aplikovány speciální ...
 • Řízení rizik projektu 

  Sáňková, Dominika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu modernizace obchodního centra Avion shopping park. V první části jsou vytyčena teoretická východiska pro vypracování diplomové práce. Druhou částí je ...
 • Softwarová podpora plánování projektů 

  Netolický, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem a porovnává programy, které jsou určeny na řízení investičního projektu. Tyto softwary slouží k plánování, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Frimlová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zmapováním a navržením průběhu řízení veřejné zakázky stavební firmou Chládek a Tintěra a.s. Tento proces v sobě zahrnuje především plánování, organizování, vedení lidí, kontrolování a realizaci ...
 • Studie řízení průběhu zakázky organizací 

  Hűbsch, Ivan
  Bakalářská práce analyzuje řízení průběhu zakázky ve společnosti. Proces řízení zakázky tak jak je v současné době aplikován, je zastaralý a je nutná jeho důkladná revize. Výsledkem bakalářské práce je návrh na jeho úpravu ...