Now showing items 21-26 of 26

 • QRS Complex Detection in Multilead ECG Signals 

  Šlancar, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Automated analysis of HRV requires reliable detection of QRS complexes. We propose a detection method based on different combinations of three orthogonal (pseudoorthogonal) leads of human ECG signals. ECG signals were ...
 • Software for evaluation of QRS detectors 

  Veverka, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This work focuses on statistical testing and evaluation of quality of QRS complexes de- tectors. For evaluation, the database of more than one hundred ECG records is used. Proposed software with GUI enables evaluation and ...
 • Software pro hodnocení detektorů QRS komplexů 

  Veverka, Vojtěch
  QRS komplex je nejvýraznější element vyskytující se v EKG signálu. Díky svým vlastnostem je využíván při určování tepové frekvence a slouží jako jeden z referenčních bodů při automatickém rozměření EKG. Proto je důležité, ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v detekci komplexů QRS 

  Šikner, Tomáš
  QRS komplex je nejvýraznější složkou EKG signálu. Detekce QRS komplexu je prvním krokem k analýze EKG signálu. Slouží jako výchozí bod k rozměření celého signálu. V této práci je realizován detektor založený na jednosvodové ...
 • Vícesvodová rozhodovací pravidla v rozměřování signálů EKG 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o snímání EKG signálu a metodách jeho zpracování. Srovnává různé přístupy detekce QRS komplexu a popisuje některé z testovacích databází. Tato práce zpracovává realizaci detektoru QRS komplexu, založeného ...
 • Využití neuronových sítí v klasifikaci srdečních onemocnění 

  Skřížala, Martin
  Práce je zaměřená na návrh a využití umělých neuronových sítí jako klasifikátoru srdečních onemocnění z EKG signálu se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční. Změny ST-T komplexů jsou významným ukazatelem ischemie v EKG ...