Now showing items 21-32 of 32

 • Processing of XML Descriptions of OTP 

  Kubát, Petr
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci modulárního programu pro zpracování XML popisu OTP klíčů používaných především v zařízeních od výrobců Yubico a RSA. Zároveň také práce popisuje návrh a implementaci modulu ...
 • Rekonstrukce zachycené komunikace a dolování dat na sociální síti Facebook 

  Bruckner, Tomáš
  Tato práce se zabývá sociální síti Facebook z pohledu počítačové forenzní vědy se zaměřením na získávání citlivých a potenciálně užitečných informací o sledovaných uživatelích. Cílem této bakalářské práce je implementace ...
 • Shorův algoritmus v kvantové kryptografii 

  Nwaokocha, Martyns
  Kryptografie je velmi důležitým aspektem našeho každodenního života, protože poskytuje teoretický základ informační bezpečnosti. Kvantové výpočty a informace se také stávají velmi důležitou oblastí vědy kvůli mnoha aplikačním ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na problému faktorizace velkých čísel 

  Vychodil, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá softwarovou podporou výuky asymetrických šifrovacích algoritmů, založených na problematice faktorizace velkých čísel. Byl vytvořen vzorový program, který umožňuje provádět operace spojené se ...
 • Systém pro měření kvality elektrické energie 

  Valenta, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou měření kvality elektrické energie. Budou rozebrány parametry, dle kterých se kvalita hodnotí, dále budou popsány systémy dálkového sběru dat a s nimi spojené technologie přenosu. V dnešní ...
 • Systém pro zasílání textových zpráv - klientská část 

  Fiedor, Jan
  V dnešní době existuje mnoho klientů pro komunikaci pomocí textových zpráv. Bohužel je pravdou, že velká část z nich nijak neřeší zabezpečení této komunikace, často se potýká s problémy při přenosu souborů a je spjata se ...
 • Šifrování SMS pro mobilní komunikaci 

  Lisoněk, David
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování krátké textové zprávy (SMS) v mobilní komunikaci. Úvod práce je vyhrazen přehledu prvků v GSM radiotelefonních sítí a přenosu SMS zpráv v ní. Další kapitola se věnuje popisu ...
 • Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptografických protokolů, zejména asymetrických. Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro vizualizaci průběhu matematických operací v asymetrických kryptosystémech. Nejvíce ...
 • Virtuální prostředí přístupu k uzlům v PlanetLab 

  Fic, Jiří
  PlanetLab jako testovací platforma distribuovaných systémů nabízí jedinečnou příležitost pro vývoj a testování nových aplikací využitelných pro potřeby budoucího Internetu. Tato studie přináší návrh a řešení problému ...
 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Tvrdoň, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zabezpečený přenos SMS zpráv. Dále je v texu zmapováno programovací rozhraní chytrých mobilních telefonů a metody šifrování. Hlavní důraz při návrhu ...
 • Zabezpečený přenos dat pomocí čarových kódů 

  Kratochvíl, Martin
  Cílem práce bylo vytvoření systému pro přenos dat vizuální cestou s využitím čárových kódů. Důraz byl kladen hlavně na zabezpečení systému proti zneužití. Byl navržen mechanizmus pro samotný přenos a různé bezpečnostní ...
 • Zabezpečovací systém pro rodinný dům 

  Sohr, Martin
  Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich umístění až po praktickou realizaci. V této práci ...