Now showing items 21-33 of 33

 • Realizace vrchní hrubé stavby bytového domu Valtice 

  Sedláček, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy vrchní hrubé stavby bytového domu ve Valticích a to především návrhem technologického postupu pro realizaci nosných konstrukcí. Jedná se konkrétně o svislé a ...
 • Realizace zastřešení bytového domu Na podkově v Řečicích 

  Bradáčová, Eliška
  Tato práce se zabývá realizací zastřešení bytového domu v obci Řečice. Cílem je dosažení nejlepší varianty z hlediska finančního, časového nebo technologického řešení výstavby šikmé střechy bytového domu s obytným podkrovím.
 • Rodinný dům 

  Filla, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozice a zpracováním projektové dokumentace pro provedení rodinného domu s jednou bytovou jednotkou na svažité parcele číslo 140/12 v katastrálním území Vohančice. Jedná se o objekt o ...
 • Rodinný dům 

  Nguyen Huu, Thin
  Jedná se o vypracování projektové dokumentace rodinného domu. Budova je samostatně stojící, má dvě nadzemní podlaží a užitné podkroví. Dům se nachází na mírném svažitém terénu. Součásti domu je vestavěná garáž pro stání 2 ...
 • Rodinný dům 

  Kožina, Jan
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Stavba se nachází ve městě Velká Bíteš na parcele č. 2539/115 o celkové ploše 879,8 m2. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, umístěný na mírně rovinatém terénu, ...
 • Rodinný dům 

  Halgoš, Jozef
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh rodinného domu. Novostavba je určena pro 4-5 člennou rodinu. Dům je samostatně stojíci se dvěma nadzemními podlažími a valbovou střechou. Předností tohoto domu jsou jeho velké prosklené ...
 • Rodinný dům 

  Mrózek, Jakub
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Prchalově. Jedná se o novostavbu rodinného domu na úrovni zadání projektu pro stavební povolení. Objekt má 2 nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. Návrh klade důraz ...
 • Rodinný dům 

  Jedličková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozice a zpracováním projektové dokumentace pro provedení samostatně stojícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Stavba se nachází v obci Doubravník v okrese Brno – venkov. ...
 • Rodinný dům 

  Pečinka, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh novostavby rodinného domu, který se nachází v katastrálním území Česká. Rodinný dům má dvě podlaţí, je navrţen pro bydlení 4 osob. Dům je samostatně stojící. Svislé nosné konstrukce ...
 • Rodinný dům 

  Kinc, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu. Návrh je zpracován na úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení. Stavba se nachází ve městě Bystřici nad Pernštejnem na parcele č. ...
 • Stavebně technologické řešení bytového domu Hubertus v Karlově Studánce 

  Mrózek, Jakub
  Ve své diplomové práci se zabývám stavebně technologickým řešením bytového domu Hubertus v Karlově Studánce. Práce zejména zahrnuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby se ...
 • Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně 

  Podškubka, Martin
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně, který obsahuje realizaci podzemních garáží a bytového domu, který má tři nadzemní podlaží. Pozornost je zaměřena především na ...
 • Vytápění bytového domu 

  Toboláková, Andrea
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody nově budovaného bytového domu v Praze. Teoretická část je zaměřena na oběhová čerpadla a jejich návrh. Ve výpočtové části je zpracován návrh otopné soustavy, ...