Now showing items 21-40 of 212

 • Elektronický prodej vstupenek 

  Lacman, Petr
  Tato diplomová práce shrnuje současný stav elektronického prodeje vstupenek, analyzuje výhody a rizika, která elektronický prodej vstupenek přináší divákům i provozovatelům kulturních zařízení a uvádí přehled dostupných ...
 • Finanční analýza firmy s diverzifikovanými předměty činnosti 

  Trechová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace společnosti TVARBET MORAVIA a.s. v letech 2010 – 2014. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody zpracování finanční analýzy. V praktické části práce ...
 • Finanční analýza podniku 

  Capyková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou energetické společnosti E.ON, s. r. o. v letech 2008 – 2011. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsem uvedla metody finanční analýzy. ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Linha, Alois
  Diplomová práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení podniku ABC s.r.o. Tento podnik působí ve zpracovatelském průmyslu, kde vyrábí kovové konstrukce a další kovové výrobky na zakázku. Pomocí externích analýz jsou zjištěny ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku Zevos, a. s. 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti ZEVOS a.s. a návrhy na její zlepšení. Je rozdělena do tří částí, teoretická, analytická a vlastní návrhy. V diplomové práci jsou aplikovány finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Spousta, Martin
  Tato diplomová práce si bere za cíl v prvních kapitolách seznámit svého čtenáře s danou sledovanou firmou. Následně se zde popisuje a vysvětluje pojem finanční analýza z obecného hlediska a následně jsou tyto principy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastná, Kristýna
  Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, se zaměřuje na zhodnocení společnosti YCNEGA technologies s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy. Práce obsahuje vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dostálová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá finančním hodnocením situace vybrané společnosti pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2012 – 2015. Na základě výstupů, které finanční analýza poskytla, je vydefinována současná situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šímová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Heineken Česká republika, a.s. za období let 2007 až 2010 na základě analýz externího, interního okolí firmy a metod finanční analýzy. Práce je koncipována ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Totková, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace podniku Petr Hobža, výrobce Strážnických brambůrek, a to na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy. Podkladem pro zhodnocení finančního hospodaření podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercl, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na kompletní finanční zhodnocení stavební firmy v letech 2006 až 2010 pomocí metod finanční analýzy. Východiskem práce je zhodnocení a navržení doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kovařík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KARAT software, a.s. v letech 2013–2017, pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedené finanční analýzy je následně souhrnně ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Filipová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. Teoretická část definuje podstatu finanční analýzy, nejpoužívanější pojmy a metody finanční analýzy. V praktické části bude představena ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Jirků, Marie
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na celkové finanční hodnocení ve společnosti PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s. r. o. Hlavním cílem je zhodnocení finanční situace za období roku 2012 až 2016 a za pomoci ukazatelů ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Hlavničková, Irena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti Flexistav s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická část se zaměřuje na popis ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Honza, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování a zhodnocení finanční situace společnosti AB JET spol. s r. o. v letech 2008 až 2012. První část práce je tvořena teoretickými východisky finanční analýzy. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Vrzáček, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy a zhodnoceni finanční situace ve společnosti BUWOL METAL, s.r.o. Teoretická část je věnovaná teoretickým poznatkům finanční analýzy. Poznatky jsou v praktické části ...
 • Implementace informačního systému společnosti 

  Musil, Petr
  Tato diplomová práce popisuje analýzu současného informačního systému Abra G3 ve společnosti XY s.r.o. a implementaci nového informačního systému. V první části práce je popsána teorie, která je základem pro celou diplomovou ...
 • Informační strategie firmy 

  Lacika, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na vymedzenie úlohy informačnej stratégie v rámci podnikovej stratégie. Pojednáva tiež o tom, čo sa rozumie pod pojmom informačnej stratégie. Interné a externé analýzy v diplomovej práci ...