Now showing items 21-34 of 34

 • Řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Vajbarová, Eliška
  Stavební zakázka je základní jednotkou produkce stavebního podniku. Řízení zakázky ve stavební firmě se zaměřuje především na zpracování nabídky, výrobní přípravy a realizaci stavebního díla. Práce v praktické části popisuje ...
 • Řízení subdodávek na stavební zakázce 

  Sedláčková, Andrea
  Bakalářská práce zaměřená na téma “Řízení subdodávek na stavební zakázce“ byla vypracována především za cílem výběru vhodných subdodavatelů v nabídkovém výběrovém řízení veřejné stavební zakázky. V prvé řadě se dané téma ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku z pohledu finančního účetnictví 

  Vopařil, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení subdodávek ve stavebním podniku. V teoretické části jsou popsány charakteristiky stavebního podniku, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, nákladové účetnictví a účetnictví ...
 • Řízení zásob v podniku 

  Sedmák, Martin
  Práce je složená z teoretické a praktické části. Teoretická část, obsahuje poznatky z odborné literatury se zaměřením na charakteristiku zásob, jejich členěním, funkcí, řízením a základním ukazatelům spojených se zásobami. ...
 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

  Stryja, Michal
  Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků, interpersonální komunikací a vztahy mezi pracovníky ve stavební firmě. Tato témata jsou podrobně rozebrána v teoretické části, na kterou navazuje část empirická. ...
 • Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy 

  Stěnička, Petr
  Diplomová práce na téma “Stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku na základě finanční analýzy“ se zabývá zhotovením finanční analýzy zvoleného stavebního podniku. Na základě účetních výkazů daného stavebního podniku, ...
 • Stanovení hospodářského vývoje stavebního podniku 

  Diviš, Michal
  Diplomová práce na téma „stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku“ se zaobírá vypracováním finanční analýzy konkrétního stavebního podniku na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Je postupně zpracována ...
 • Vedení účetnictví dle českých předpisů a IFRS ve stavební společnosti 

  Janečková, Michaela
  Práce je zaměřena na rozdílnost vedení účetnictví a vykazování dle Českých účetních standardů a dle Mezinárodních účetních standardů ve stavebním podniku. První části práce se zabývají definicí stavebního podniku, teorií ...
 • Využití finanční analýzy stavebního podniku pro potřeby řízení 

  Klosová, Sandra
  Tématem bakalářské práce je finanční analýza stavebního podniku pro potřeby řízení. Jejím cílem je posoudit finanční zdraví zvoleného stavebního podniku a popsat jejich využití pro management podniku. Práce se dělí na dvě ...
 • Využití účetních výkazů k posouzení vývoje stavebního podniku 

  Talaš, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití účetních dat pro zjištění aktuální situace v podniku na základě metod finanční analýzy. Teoretická část je zaměřena na základní představu o stavebním podniku a strukturu ...
 • Vývoj stavební zakázky během její realizace 

  Hort, Eva
  Diplomová práce se zabývá vývojem stavební zakázky během její realizace. Diplomová práce obsahuje potřebné teoretické vstupy, které jsou zaměřeny na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební zakázka a vývoj ve stavebnictví. ...
 • Vztah mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví 

  Dorušák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi cenou a kvalitou práce ve stavebnictví. V teorii se zaměřuji na objasnění základních pojmů, které budu používat. V empirické části budu zkoumat odpovědi respondentů a následně podle ...
 • Vztah mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví 

  Schenková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu bakalářské práce. Jedním z cílů práce je upozornit na to, ...
 • Zajištění zisku u zhotovitele na vybrané stavební zakázce 

  Ambros, Daniel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, jakými docílit zisku na určité stavební zakázce z pohledu hlavního zhotovitele. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá pojmy vztahujícími ...