Now showing items 21-36 of 36

 • Sdílený pracovní prostor pro spolupráci zákazníka s návrhářem 

  Studený, Zdeněk
  Práce popisuje návrh a vytvoření uživatelského rozhraní pro spolupráci klienta s designérem, které bude motivovat ke kontinuální spolupráci namísto jednorázových úkolů. Pro motivaci klienta je použitý koncept gamifikace, ...
 • Software pro korektury textů 

  Kadlčíková, Hana
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat uživatelsky přívětivou aplikaci speciálně pro tvorbu korektur textů podobným způsobem jako při opravování na papíru. Výsledkem je aplikace, která mimo jiné nabízí korekturní značky ...
 • Software pro tvorbu rozvrhů 

  Bureš, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout software pro střední a základní školy, který bude sloužit k vytváření náhradních rozvrhů při zastupování pedagogických pracovníků. V současnosti sice existují podobně zaměřené programy, ...
 • Studie uživatelského rozhraní pro zadávání jídel 

  Kratochvílová, Marie
  Tato práce dokumentuje vývoj aplikace pro jednoduchý a intuitivní výběr a zadávání jídel. Práce přibližuje jednotlivé etapy vývoje aplikace od analýzy existujících aplikací, přes specifikaci požadavků potencionálních ...
 • Systém pro správu a sledování rybářské činnosti 

  Sedláčková, Lucie
  Úkolem této práce bylo provést průzkum mezi uživateli spojenými s rybářskými aktivitami v České Republice. Na základě těchto průzkumů pak navrhnout a implementovat systém sloužící ke správě dat o rybolovu. V průběhu práce ...
 • Třicetidenní výzva 

  Přibylová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, jejíž úkol je pomoci uživatelům bojovat s prokrastinací a dosahováním jejich cílů za pomoci třicetidenních výzev. Práce seznamuje čtenáře s problematikou ...
 • Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku pole-dance 

  Kašparová, Nela
  Cílem této práce je vytvořit efektivní grafické uživatelské rozhraní pro výuku pole dance. Dílčím úkolem je vývoj experimentální aplikace, jejíž pomocí bude rozhraní testováno. Nejvýznamnější částí práce bylo zjištění ...
 • Uživatelské rozhraní jednotky RoboDelivery 

  Vostřejž, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro službu RoboDelivery. Při řešení problému je brán důraz na skutečnost, že interakce s doručovací jednotkou musí být intuitivní a pokrývat co nejširší škálu ...
 • Uživatelské rozhraní kalendáře pro seniory 

  Ryndová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní kalendáře pro seniory vytvořeného pomocí webových technologií. Hlavní částí této bakalářské práce bylo zjištění potřeb uživatele a vytvoření vhodného ...
 • Uživatelské rozhraní pro hru na hrdiny na interaktivním stole 

  Urban, Šimon
  Cílem této práce je vytvoření uživatelského rozhraní pro hru na hrdiny Dungeons & Dragons pro interaktivní stůl ARTable. K dosažení vhodného řešení bylo využito dvou spolu komunikujících aplikací. První je navržena pro ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení robota při uchopování objektů 

  Manďák, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro řízení robota při uchopení objektů. Poskytuje dva módy ovládání ramene pro jednoduché a složité úkoly uchopení. V práci je využito a porovnáno ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení technologií 

  Zapletal, Filip
  Tato práce popisuje systémy a uživatelská rozhraní pro dohled a řízení technologických zařízení. Čtenáři přibližuje základní přístupy k tomuto problému, běžně používané komunikační protokoly a existující uživatelské rozhraní. ...
 • Uživatelské rozhraní pro správu digitálních přednášek 

  Koštialik, Daniel
  Cílem této práce je navrhnut a implementovat uživatelské rozhraní pro správu digitálních přednášek a jejich doprovodných materiálů. Podstatou mého řešení je vytvoření síťových struktur pozůstávajících z jednotlivých videí, ...
 • Uživatelské rozhraní školního informačního systému 

  Bureš, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní školního informačního systému. Systém je určen především pro učitele a základní agendu. Cílem systému je ulehčit běžnou práci učitelů v hodině, protože dostupné ...
 • Webové rozhraní pro tvorbu vize, cílů a plánu projektu 

  Štěpánek, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní pro plánování projektů, jejich cílů a samotné vize, kterou uživatel má. Analyzuje dostupné technologie pro návrh a realizaci těchto projektů a seznamuje ...
 • Webový nástroj pro tvorbu a správu činností a cílů projektů 

  Branderský, Gabriel
  Tato práce se zabývá plánováním činností a cílů projektů vedoucí na jejich efektivní a úspěšné zvládnutí. Výsledkem je webový nástroj, který má zakomponované dobré principy z řízení a správy projektů a gamifikáciu. Cílovou ...