Now showing items 21-40 of 48

 • Návrh sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky 

  Dítě, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem sklopné vrtule pro bezpilotní prostředky. Na zá-kladě teoretických poznatků, a především podrobné analýzy již existujících sklopných vrtu-lí, byl vytvořen návrh sklopné vrtule. Tato ...
 • Návrh stabilizačního mechanismu pro FPV kamery s využitím CAD/CAM systémů 

  Holuša, David
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh stabilizačního mechanismu snímací a FPV kamery pro dálkově ovládaný vrtulový letoun. Shrnuje dosavadní lidské milníky v dané oblasti a popisuje stávající stav poznání a situaci ...
 • Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému 

  Bednařík, Jan
  Tato práce představuje semiautonomní systém pro optickou lokalizaci velmi vzdálených pohyblivých cílů za pomocí několika polohovatelných kamer. Kamery byly kalibrovány a zastaničeny pomocí speciálně navržených kalibračních ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření portfólia výrobků 

  Dítě, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem, konkrétně rozšířením podnikatelského portfolia. Tímto rozšiřujícím produktem by mělo být rychloupínací zařízení, které slouží k rychlé instalaci a demontáži vrtulí na ...
 • Právní aspekty provozu bezpilotních letadel - dronů 

  Kříž, Vlastimil (Automa - Časopis pro automatizační techniku, 2016-01-26)
  V souvislosti s bouřlivým rozvojem bezpilotních prostředků je třeba pro zajištění bezpečnosti jak jejich, tak jejich okolí vytvořit pravidla pro jejich provoz. Na to reagují státy i mezinárodní organizace legislativou pro ...
 • Protidronová ochrana perimetru 

  Janík, Roman
  Rozvoj technologie dronů s sebou přináší příležitosti pro mnoho oblastí lidské činnosti, ale zároveň i bezpečnostní hrozby. Vzniká potřeba těmto hrozbám efektivně čelit. V této práci je popsána problematika a současné ...
 • Protidronová ochrana perimetru 

  Janík, Roman
  Rozvoj technologie dronů s sebou přináší příležitosti pro mnoho oblastí lidské činnosti, ale zároveň i bezpečnostní hrozby. Vzniká potřeba těmto hrozbám efektivně čelit. V této práci je popsána problematika a současné ...
 • Přehled bezpilotních letounů 

  Haman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá přehledem bezpilotních letounů. Je zde uveden jejich historický vývoj a možná využití, u vybraných letounů jsou jejich technické parametry včetně obrázků. Práce obsahuje několik druhů dělení UAV ...
 • Quadrocopter - stabilizace a regulace 

  Gábrlík, Petr
  Cílem práce je navrhnout a realizovat řízení a programovou obsluhu létajícího robotu koncepce quadrotoru. Práce je rozdělena do tří hlavních celků. První část se zabývá studií již hotových projektů, jejich vlastnostmi a ...
 • Realizace létající platformy pro měření výdrže na baterii 

  Schneider, Tibor
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením matematického modelu a realizáciou lietajúcej platformu. Následne porovnáva výsledky z matematického modelu, ktorý simuluje dobu letu s výsledkami, ktoré boli namerané so skonštruovanou ...
 • Rozšíření řídicího systému modelu letadla Skydog o podporu vzdáleného a samočinného řízení Android aplikací 

  Boček, Michal
  Tématem práce je návrh a implementace Android aplikace, která bude ovládat autopilota modelu letadla Skydog pomocí bezdrátové komunikace. Aplikace směrem od modelu přijímá data ze senzorů instalovaných v modelu letadla, ...
 • Řídící deska pro kvadrokoptéru 

  Tilgner, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací řídicí desky pro dron typu quadrotor. Cílem práce je navrhnout a vyrobit řídicí jednotku schopnou stabilizace dronu a komunikace s nadřazeným systémem. Předpokládá se použití ...
 • Simulační modelování bezpilotního letounu 

  Příleský, Libor
  Bezpilotních prostředků a možností jejich uplatnění stále přibývá. Pokud chceme navrhnout systém jejich autopilota, potřebujeme počítačový model, na kterém tento návrh budeme moct vyzkoušet a odladit. Tato práce se zabývá ...
 • Současné UAS a možnosti jejich aplikace do komerčního prostoru v Evropě 

  Matejko, Filip
  Práca obsahuje stručný prehľad niektorých moderných bezpilotných prostriedkov a neskôr aj ich možnosti aplikácie do riadeného vzdušného priestoru Európy. Pojednáva o aktuálnej legislatíve zaoberajúcej sa rozličnými oblasťami ...
 • Současný stav a trendy vývoje používání dálkového průzkumu země pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Introvičová, Sabina; Janata, Přemysl (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  This paper refers to possibility of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) usage for FEFT experts’ needs. Different Remote Sensing Stations (Czech Geological Survey, Forest Management Institute and others) obtain Czech territory ...
 • Timing Is Important: Unmanned Aircraft vs. Satellite Imagery in Plant Invasion Monitoring 

  Dvořák, Petr (Frontiers Media SA, 2017-05-31)
  The rapid spread of invasive plants makes their management increasingly difficult. Remote sensing offers a means of fast and efficient monitoring, but still the optimal methodologies remain to be defined. The seasonal ...
 • Transformation of UAV Attitude and Position for Use in Direct Georeferencing 

  Gábrlík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The direct georeferencing in aerial photogrammetry requires precise measurement of position and attitude of an image sensor, because the object point position is computed directly using this data. But for several reasons, ...
 • Univerzální řídicí systém pro quadrocopter 

  Gábrlík, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace univerzálního řídicího systému pro létající robot typu quadrocopter. Její první část se zabývá způsoby, jakými lze řešit program pro mikrokontrolér. Zvláštní pozornost je ...
 • Video syntezátor 

  Richtr, Pavel
  Generování video signálu na ATtiny85, autorský software pro videoherní konzoli ATARI2600 na téma problematiky UAV útoků a jejich mediálního obrazu - reinterpretace pomocí "low res" generovaného videa.
 • Vliv tvaru a materiálu létající platformy na zisk antény 

  Tobolka, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření v CAD návrhovém prostředí několik nejčastěji používaných konfigurací multikoptér za použití odlišných materiálů. Tyto modely budou pak užity v ANSYS HFSS ke zkoumání vlivu tvaru a materiálu na ...