Now showing items 21-28 of 28

 • Prohlížeč obrázků pro Windows Mobile 

  Miklósy, Jiří
  V posledních letech zažíváme rozmach kapesních počítačů, které nám stále více nahrazují stolní počítače. V této bakalářské práci jsou popsány technologie, které tyto zařízení používají. Dále se tato práce snaží seznámit ...
 • Řízení mobilního robotu 

  Vožda, Ondřej
  Práce popisuje problematiku návrhu systému pro dálkové a prezenční řízení mobilního robotu (vozíku pro tělesně postižené). Zabývá se výběrem vhodného protokolu pro komunikaci po bezdrátových sítích, přenosem dat řízení a ...
 • Sběr a vyhodnocení dat z GPS pro letecký průmysl 

  Rejman, Lukáš
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zberu dát z GPS zariadenia. Navrhované riešenie poskytuje ukladanie aktuálnych GPS informácii do NMEA štandardu, kde jednotlivé vety tohoto štandardu sú uložené v XML súbore. Záznam ...
 • SIP klient pro Windows Mobile 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět telefonní spojení prostřednictvím paketové sítě. K tomuto účelu je využit signalizační protokol SIP společně s ...
 • Sledování polohy s využitím GPS a PDA 

  Černohorský, Vilém
  Tento dokument vede k vytvoření aplikace pro vzdálené sledování polohy. Nejprve seznamuje čtenáře s historií určování geografické polohy a navigace. Ukazuje vývoj navigace přes primitivní historické pomůcky až k radiovým ...
 • Univerzální mobilní databázový konektor v prostředí Windows Mobile 

  Pohořelský, Roman
  Předmětem diplomové práce je komunikace mezi mobilním zařízením a serverem. Práce se zabývá vývojem aplikací v prostředí Windows Mobile s ohledem na technická omezení. Věnuje se také vývoji aplikace univerzálního mobilního ...
 • Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení 

  Poulíček, Zbyněk
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro PDA umožňující navigaci pomocí internetových map, propojení a koordinaci libovolného množství účastníků, zobrazování, záznam a sdílení expertních znalostí. Cílovou ...
 • Windows Mobile - implementace nahrávání hovorů 

  Trávníček, Radim
  Tato práce si klade za cíl seznámení se s manipulací se zvukovým tokem v mobilních zařízeních pracujících s operačním systémem Windows Mobile a vytvoření aplikace nahrávající tento zvukový proud. Zaměřuje se především na ...