Now showing items 21-36 of 36

 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Zacpal, Jan
  Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na základní rozdělení rizik, následně na management rizik a jejich řízení. Praktická část řeší identifikaci a analýzu rizik spojenou s návrhem ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Niesnerová, Dita
  Bakalářská práce se zabývá řízením rizik ve stavebním podniku. Teoretická část podává informace o riziku v projektech, rizikologii a procesech spojených s řízením rizik. V praktické části jsou využity poznatky z části ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části uvádím základní typy rizik a jejich řízení, včetně identifikace, analýzy a plánování. Praktická část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Pelikánová, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o řízení rizik ve stavebním podniku, se zaměřením na projektová rizika. Teoretická část práce je zaměřena na základní rozdělení rizik, vysvětlení pojmů spojené s tímto problémem a dále analýzou ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Fujaszová, Petra
  Cílem diplomové práce je popsat řízení rizik ve stavebním podniku se zaměřením především na projektová rizika. První polovice práce se zabývá teoretickým popisem a vysvětlením pojmů spojených s projektem, rizikem a řízením ...
 • Řízení rizik ve stavebním podniku 

  Šrámková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na řízení rizik ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část řeší rizika v projektech, přináší informaci o základním rozdělení a řízení. Praktická ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Zemanová, Kateřina
  Diplomová práce „Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu“ je zaměřena na problematiku řízení rizik, jejich analýzu a optimalizaci ve spotřebním družstvě COOP. Družstvo zastřešuje 121 prodejních jednotek v okrese ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Sajbenová, Alexandra
  Cílem diplomové práce: "Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu" je charakterizovat a analyzovat rizika vybraného podnikatelského subjektu a sestavit návrh na snížení těchto rizik. První kapitola vymezuje pojmy ...
 • Řízení rizik výrobní firmy v oblasti lidských zdrojů 

  Huťková, Miroslava
  Tato diplomová práce s názvem Řízení rizik výrobní firmy v oblasti lidských zdrojů reaguje na zvýšený zájem o riziko v dnešní době. Teoretická část se zabývá obecnou definicí pojmu riziko, uvádí příklady členění rizik a ...
 • Sleva z ceny stavebního díla 

  Musil, Martin
  Cílem diplomové práce je popsat slevu z ceny stavebního díla a jednotlivé typy těchto slev a to zejména z pozice zhotovitele. Podrobněji se zabývá mechanizmy na základě, kterých se o jejich poskytování rozhoduje a způsoby ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Vladíková, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu bezpečnosti práce, s následnou analýzou rizik pracoviště. Specifikuje, význam bezpečnosti práce a přináší teoretická východiska pro danou oblast. Obsahuje analýzu ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Klein, František
  Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro ...
 • Systémový postup havarijního plánování 

  Skupová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá systémovým postupem havarijního plánování. Podrobně studuje vnitřní a vnější havarijní plány. Zabývá se také vhodnými metodami analýzy rizika průmyslových havárií. Součástí práce je návrh ...
 • Systémový přístup k hodnocení rozsahu škod na životním prostředí z pohledu rizikového inženýrství 

  Schüllerová, Barbora; Adamec, Vladimír; Tragan, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Road accidents have resulted not only in loss of human life, health and material damage, but also in the environmental damages caused by leaks of operating fluids or transported hazardous substances. Determining the severity ...
 • Zkušenosti s využitím metod analýzy rizika pro práci znalce 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expert witness work requires the use of sophisticated methods and procedures in an effort to achieve a result. That objective is build conclusions of the report and answer any questions the court or the police. For this ...