Now showing items 21-24 of 24

 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Pekár, Radovan
  Koncept návrhu v pôdorysnom tvare L spolu s kompozičnou dostavbou ulice Viedenská vychádza z dostavby mestského blokuvymedzeného ulicami Viedenská, Táborského nábrežie, L.Kopečnej a Kemnná. Kompozične pozostáva z 2 častí ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Tomašáková, Alexandra
  Cieľom práce bolo skultúrniť časť územia, ktorá slúži prevažne na skladovanie a adekvátne neodpovedá svojmu okoliu, ktoré ponúka mnoho príležitostí. V blízkosti sa okrem iného nachádza katedrála sv. Petra a Pavla, na ktorú ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Csanda, Denis
  Vo vymedzenej lokalite navrhnite “mikro-urbanizmus”. Cieľom práce je nájsť vhodnú stretégiu zástavby otvoreného mestského bloku. Bakalárska práca rieši návrh polyfunkčnej budovy, zahŕňajúcej radnicu a bývanie v meste Brno. ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Mydlár, Lukáš
  Táto bakalárska práca rozširuje štúdiu vytvorenú v letnom semestri 2016 do stupňa Dokumentácie pre stavebné povolenie a Dokumentácie pre prevedenie stavby. Štúdia bola vypracovaná v predmete AG 33 Ateliér architektonické ...