Now showing items 21-24 of 24

 • Vstupní zásuvný modul do analyzátoru protokolů 

  Ocelík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací zásuvného modulu do síťového analyzátoru protokolů, představuje jeho jednotlivé části a jejich účel. Ukazuje základní princip jeho fungování a je popsáno jeho rozhraní pro vstupní ...
 • Vývoj aplikací pro Android 

  Kvasnička, Jaroslav
  V bakalářské práci Vývoj aplikací pro Android jsou popsány nástroje, možnosti a dostupné prostředky pro vývoj aplikací na operační systém Android. V první části je představen samotný systém Android a dostupné nástroje pro ...
 • Zjišťování topologie bezdrátové senzorové sítě genetickými algoritmy 

  Dalecký, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout genetický algoritmus, který bude schopen určit polohu senzorů bezdrátové senzorové sítě na základě síly signálu mezi jednotlivými senzory. Nejprve se práce zabývá teorií genetických ...
 • Zobrazování informací o bezdrátových sítích na PDA 

  Liška, Jan
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat aplikaci pro PDA, která zobrazuje informace o bezdrátových sítích na mapovém podkladu. Jedná se o zobrazení pokrytí signálem bezdrátových sítí včetně základnových stanic. Práce se ...