Now showing items 21-40 of 46

 • Rodinný dům 

  Nedělka, Luděk
  Zadaná bakalářské práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro 4 až 5 člennou rodinu s přidanou polyfunkcí v podobě menší prodejní plochy. Navržená stavba byla situována do prostor rodinné zástavby lokality "Klafar" ...
 • Rodinný dům 

  Körner, Daniel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jednogeneračního rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku ve městě Jindřichův ...
 • Rodinný dům 

  Trtílek, Petr
  Bakalářská práce ,,Rodinný dům,, je zpracován ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Jedná se o dispoziční řešení rodinného domu s garáží pro dvě ...
 • Rodinný dům 

  Knapčíková, Šárka
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jednogeneračního rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu na vybraném pozemku v obci Machová ...
 • Rodinný dům 

  Halgoš, Jozef
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh rodinného domu. Novostavba je určena pro 4-5 člennou rodinu. Dům je samostatně stojíci se dvěma nadzemními podlažími a valbovou střechou. Předností tohoto domu jsou jeho velké prosklené ...
 • Rodinný dům 

  Polnický, Vít
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Nové Městě na Moravě. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba je určena pro čtyř člennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt má 2 ...
 • Rodinný dům 

  Antoňů, Vlasta
  Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Třinci. Novostavba je určena pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt má jedno nadzemní ...
 • Rodinný dům 

  Lorencová, Andrea
  Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu v Kosově u Jihlavy. Cílem této práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Tato novostavba je navržena pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny. ...
 • Rodinný dům 

  Chladová, Adéla
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Havlíčkové Brodě. Cílem práce je vypracovat projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby. Novostavba je určena pro čtyři osoby k celoročnímu užívání. Objekt má dvě nadzemní ...
 • Rodinný dům 

  Diatel, Bohumil
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu ve městě Bojkovice, na ulici Pitínská. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, s vestavěnou garáží a terasou. ...
 • Rodinný dům 

  Zikmund, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dvoupodlažního rodinného domu. Novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Garáž pro jeden osobní automobil je ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Krobotová, Tereza
  Bakalářská práce Rodinný dům s projekční kanceláří je zpracována na úrovni projektové dokumentace. Dům stojí na parcele č. 147/1 v katastrálním území Štíty město, na ulici Okružní a je půdorysného tvaru L. Jedná se o rodinný ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Fianta, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s provozovnou. Objekt je rozdělen na dvě části. Soukromá část slouží pro rodinné bydlení, společná část pro ubytování hostů v pěti dvoulůžkových pokojích se zázemím. ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Salač, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozem veterinární ordinace, v souladu se stávajícími právními předpisy a technickými normami. Práce řeší dispozici ...
 • Rodinný dům v Borači 

  Egerová, Tereza
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v Borači. Cílem je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce jsou studie, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé ...
 • Rodinný dům v České Jablonné 

  Pometlová, Eliška
  Cílem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v České Jablonné. Novostavba je určena pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt je ...
 • Rodinný dům v Nedvězí 

  Surala, Václav
  Tématem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu pro čtyři až šest osob ve vesnici Nedvězí nedaleko města Zábřeh na Moravě Jedná se o samostatně stojící dům s půdorysnými rozměry ...
 • Rodinný dům v Níhově 

  Šmídková, Michaela
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Níhově. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba je určena pro 4-6-ti člennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt má 2 nadzemní ...
 • Rodinný dům v Novém Městě na Moravě 

  Pohanková, Martina
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Novém Městě na Moravě. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je určena pro 4-6-ti člennou rodinu. Součástí rodinného ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Grygar, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je diagnostika a hodnocení existující konstrukce střediska volného času. V teoretické části je rozebrána problematika hodnocení konstrukcí dle ČSN ISO 13 822 – Zásady navrhování konstrukcí – ...